Keyword Pages
multiple sclerosis 002, 030
vaccination 002
safety 002
multipl skleroz 002, 030
aşılama 002
güvenlik 002
basilar artery occlusion 012
endovascular treatment 012
collateral scoring 012
baziler arter oklüzyonu 012
endovasküler tedavi 012
kollateral skorlama 012
transient ischemic attack 018
minor stroke 018
prognosis 018
length of hospital stay 018
tia unit 018
geçici iskemik atak 018
minör inme 018
prognoz 018
hastanede kalış süresi 018
gia ünitesi 018
migraine 024, 046
neopterin 024
galectin-3 024
tnf-α 024
il-10 024
migren 024, 046
galektin-3 024
myeloperoxidase 030
lactoferrin 030
oxidative stress 030
periodontitis 030
miyeloperoksidaz 030
laktoferrin 030
oksidatif stres 030
clinically isolated syndrome 040
relapse-remitting multiple sclerosis 040
diffusion tensor imaging 040, 067
klinik izole sendrom 040
relapsing-remmitting multipl skleroz 040
difüzyon tensör görüntüleme 040, 067
pharmacy technician 046
public health 046
eczane teknisyeni 046
halk sağlığı 046
stroke 052, 060
attitude 052
acute stroke management 052
evidence-based care 052
inme 052, 060
tutum 052
akut inme yönetimi 052
kanıta dayalı bakım 052
adherence 060
home-based exercise 060
outcome measure 060
rehabilitation 060
uyum 060
ev temelli egzersiz 060
sonuç ölçütü 060
rehabilitasyon 060
dyke davidoff masson syndrome 067
crossed cerebellar atrophy 067
magnetic resonance imaging 067
dyke davidoff masson sendromu 067
çapraz serebellar atrofi 067
manyetik rezonans görüntüleme 067
functional magnetic resonance imaging 071
lower limb movement 071
motor movement 071
speech fluency 071
simultaneous movement 071
stuttering 071
fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 071
ayak hareketi 071
motor hareket 071
konuşma akıcılığı 071
eşzamanlı hareket 071
kekemelik 071
costeff syndrome 074
opa3 mutation 074
optic atrophy 074
costeff sendromu 074
opa3 mutasyonu 074
optik atrofi 074
zic4 antibody 077
paraneoplastic 077
paraneoplastic syndrome 077
limbic encephalitis 077
zic4 antikoru 077
paraneoplastik 077
paraneoplastik sendrom 077
limbik ensefalit 077
limb-girdle 079
dystrophy 079
proximal 079
muscle weakness 079
trappc11 079
distrofi 079
proksimal 079
kas güçsüzlüğü 079