Çağatay Öncel1, Bülent Özdemir2, Çağdaş Erdoğan1, Yılmaz Kıroğlu3, Türker Şahiner4

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anotomi Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Denizli
4Anadolu Sağlık Merkezi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Hipokampus, Alzheimer hastalığı, ılımlı kognitif bozukluk, manyetik rezonans görüntüleme.

Özet

AMAÇ: Bu çalışmada Alzheimer hastaları, ılımlı kognitif bozukluğu olanlar ve sağlıklı kontrollerin hipokampal hacimlerini karşılaştırmayı, hipokampal hacimlerle kognitif testler arasındaki korelasyonu araştırmayı amaçladık.

YÖNTEMLER: Alzheimer hastalarına (n=20) Minimental Test, ADAS-Cog, demans kötüleşme ölçeği, ılımlı kognitif bozukluğu olanlara (n=20) Minimental test, ADAS-Cog, kontrol grubuna (n=18) ise mini mental test uygulandı. Deneklerin sağ ve sol hipokampal hacimleri, kraniyal MR bilgisayar destekli 3 boyutlu “Surf Driver” programı ile hesaplandı.

BULGULAR: Alzheimer hastalarının sağ ve sol hipokampal hacimleri IKB ve kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak küçük tesbit edildi. IKB grubunun sağ ve sol hipokampus hacimleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak küçük tesbit edildi. (Hipokampus hacmi; Alzheimer hastaları0.05).

SONUÇ: Alzheimer hastaları ve ılımlı kognitif bozukluğu olanlarda sağlıklı kontrollere göre “Surf Driver” yöntemi ile hipokampal atrofi tesbit ettik.