Vedat Ali Yürekli1, Süleyman Kutluhan1, Erdem Gürkaş2, Gürdal Orhan2

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Subklavian çalma sendromu, endovasküler tedavi

Özet

Subklavian çalma sendromu proksimal subklavian arterin ileri derecede stenozu veya oklüzyonu sonucu ipsilateral vertebral arterde kan akımının azalması veya

tersine dönmesi sonrası ortaya çıkan bir klinik tablodur. Subklavian çalma sendromunun ilk kez tanınması ve tanımlanması anjiografi ile olmuştur. Subklavian

çalma sendromunun en iyi tedavisinin halen tartışmalı olmasına rağmen, son on yıldır genel olarak balon anjioplasti ve/veya stent ile tedavi yaklaşımları kabul

görmektedir. Burada girişimsel nöroloji kliniğinde sol subklavian artere stent uygulanarak başarıyla tedavi edilen bir olgu sunulmuştur. (Türk Nöroloji Dergisi

2013; 19: 66-8)