Raad Shakir

Chair ICD11 Neurology Topic advisory Group WHO, Past President, World Federation of Neurology, Imperial College, London, UK

Anahtar Kelimeler: Nöroloji, sınıflandırma, inme, Prion hastalıkları

Özet

Uluslararası Hastalıklar ve İlgili Sağlık Sorunları Sınıflandırması’nın 11. versiyonu artık çevrimiçi ve kullanıma açık. Hazırlıkları 2007 yılında başladı ve 2022 yılında uygulamaya geçilinceye kadar çalışmalar devam etti. Sınıflandırma artık çevrimiçi ve yoruma açık olduğundan olası değişikliklere tabidir. Nöroloji Konu Danışma Grubu, Bölüm 8’deki sinir sistemi hastalıkları sınıflandırmasını güncellemek için çalıştı ve birçok değişiklik kabul edildi. Tüm beyin damar hastalıklarının nörolojiye taşınması belki de en önemli başarıdır. Bir diğer dikkate değer değişiklik ise Prion hastalıkları ve çeşitli genetik durumlar için yeni kodların oluşturulmasıdır. Sınıflandırma ayrıca demansın nedenlerinin nörolojik olduğunu da kabul etmektedir.