Suat Topaktaş1, Kamil Topaklara1, Mansur Kayataş2, Esin Yıldız3, Melih Akyol4, Dursun İnan2, Ferhan Candan2

1Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Nefroloji Anabilim Dalı, Sivas
3Cumhuriyet Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Sivas
4Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Sivas

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, periferik sinir tutulumu

Özet

Bilimsel zemin: Sarkoidoz sistemik bir hastalıktır. Sinir sistemi tutulumu sık değildir. Periferik sinir tutulumu daha da nadir görülür. Burada deri, böbrek ve periferik sinir sistemi tutulumu gösteren bir sarkoidoz olgusu sunulmakta ve hastadaki periferik nöropati özellikleri ve mekanizmaları tartışılmaktadır.

OLGU: 57 yaşındaki erkek hasta kollarında ve bacaklarında döküntüler çıkması ve daha sonra kol ve bacaklarında güçsüzlük gelişmesi nedeniyle kliniğimize yatırıldı. Nörolojik muayenesinde sensorimotor polinöropati bulguları vardı. EMG’si aksonal sensorimotor polinöropatinin yanı sıra mononöropati multipleks özellikleri gösteriyordu ve bu ikinci durum iletim bloku ve demiyelinizasyon ile seyrediyordu. Hastada daha sonra solda daha şiddetli olmak üzere iki taraflı periferik tipte fasiyal paralizi gelişti. Akut böbrek yetmezliği tablosu eklendi. Deri ve böbrek biyopsileri granülomatöz infiltrasyonun varlığını gösterdi ve hastaya sarkoidoz tanısı kondu. Kortikosteroid tedavisine iyi yanıt verdi ve deri, böbrek ve nörolojik bulguları düzeldi

YORUM: Olgumuz sarkoidozun klinik tutulumunun geniş bir spektrum gösterebildiğini; olgumuzda olduğu gibi nörolojik tutulumun da geniş bir spektrum gösterebildiğini (distal simetrik aksonal polinöropati; mononöropati multipleks; segmental demiyelinizasyon/iletim bloku) vurgulamaktadır. Ayrıca bir hastada iki taraflı periferik fasiyal paralizinin varlığında ayırıcı tanıda sarkoidozun öncelikle düşünülmesini vurgulamak istiyoruz.