Figen Gökçay1, Ramiz Ahmedov2, Aslı Köşkderelioğlu3, Bengü Gerçeker4, Serkan Ocakçı5, Ahmet Gökçay1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
3Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bozyaka, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği, Hematoloji Bd, Bornova, İzmir

Anahtar Kelimeler: POEMS sendromu, periferik sinir sistemi hastalıkları.

Özet

POEMS sendromu, polinöropati ve multisistemik tutulum ile seyreden oldukça ender görülen bir plazma hücre diskrazisidir. Semptomlardan plazmasitom tarafından salgılanan vasküler endotelyal büyüme faktörü sorumlu tutulmaktadır. Distal simetrik sensörimotor polinöropati kliniği ile başvuran, yanı sıra organomegali, endokrin bozukluk ve deri değişiklikleri de olan olgunun immünelektroforezinde serum ve idrarda M proteini saptanması nedeniyle POEMS sendromu düşünülmüştür. Edinsel nöropatilerin ayırıcı tanısında akla gelmesi gereken bu sendrom ender görülmesi nedeniyle sunulmuştur.