Şule Bilen, Cevdet Şahin, Erdem Gürkaş, Gürdal Orhan, Fikri Ak

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Lupus eritematozus, sistemik, sinüs trombozu, Devic sendromu.

Özet

Sistemik lupus eritematozus(SLE) genellikle santral ve periferik sinir sistemi anormalliği ile ilişkili, kompleks, multisistem tutulumlu bir hastalıktır. SLE de nörolojik tutulum kötü prognoz kriteri olarak bilinmektedir ve major ölüm nedeni olarak düşünülmektedir. 27 yaşında bayan hasta, kliniğimize rekürren serebral venöz sinüs ve optik sinir tutulumuna eşlik eden myelit tablosu ile kabul edildi. Etyolojiye yönelik olarak değerlendirildiği sırada ANA ve anti SS-A pozitifliği tespit edilmesi üzerine sistemik lupus eritematozus tanısı aldı. Endoksan ve steroid tedavisine cevabı iyi oldu.Bu makalede serebral venöz sinüs ve optik sinir tutulumu ile giden myelit gibi nörolojik klinik tablolarda başvuran hastalarda kardinal bulguları olmasa da SLE nin akla gelmesinin ve uygun ve erken immunsupresif tedavinin önemini vurgulamayı amaçladık.