Ferah Kızılay1, Gökçen Akça1, Kamil Karaali2, Saim Kazan3, Hilmi Uysal1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji, Antalya

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, miyelit, manyetik rezonans görüntüleme.

Özet

Brown Sequard Sendromu, medulla spinalisin bir yarısını bir ya da bir kaç segment boyunca etkileyen bir patoloji nedeniyle, lezyon düzeyinin altında ipsilateral derin duyu ve üst motor nöron tutulumu, kontrolateral ağrı ve ısı duyusu kaybı ile karakterize bir tablodur. En sık rastlanan nedenler spinal travmalar, medulla spinalisin radyasyon nekrozu ve spinal metastazlardır. Burada Brown Sequard Sendromu şeklinde kendini gösteren Herpes Zoster Virus myeliti olgusunu nadir görülmesi nedeni ile sunmayı amaçladık.

55 yaşında erkek olgu ani başlayan sağ kol ve bacakta güçsüzlük, sağ kolda ağrı yakınmaları ile başvurdu. Yakınmaları başladıktan 3 gün sonra sağ kol ekstansör yüzde ağrılı, kaşıntılı, veziküler ciltten kabarık lezyonlar görüldü. Nörolojik muayenede, sağ üst ve alt ekstremitede 4+/5 parezisi, sağ üst ve alt ekstremitede derin duyu kaybı ve sol üst ve alt ekstremitede ısı duyusu kaybı saptandı. Bu dönemde çekilen Servikal MR’da spinal kord içinde C5-6 seviyesinde kraniokaudal posterior kesimde yaklaşık 3cm ekspansil T2 hiperintens lezyon saptandı. Cilt lezyonları 15 gün içinde geriledi. Motor muayene bulgularında gerileme gözlenmedi. Hastanın 4 ay sonra çekilen Servikal MR’ında lezyonun büyük ölçüde gerilediği görüldü.