Emel KÖSEOĞLU, Fehim ARMAN

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD

Anahtar Kelimeler: prion, prion hastalıkları, yeni varyant Creutzfeldt Jacob Hastalığı, tanı, tedavi,korunma

Özet

Prion Hastalıkları, insan ve hayvanlarda görülebilen sadece santral sinir sistemini etkileyipdaima ölüme neden olan bir grup hastalıktır. Patogenezleri; yayılım yolları ve nöropatolojileri ile tipik özellik gösterirler. Bulaşıcı sponjioform ensefalopatiler (Transmissible Sponjioform Ensefalopathy) şeklinde de adlandırılmaktadırlar. Son 15 yıl içerisinde, kontamine insan büyüme hormonu , dura mater graftları kullanımı ve bovinsponjioform ensefalopatili inek ürünleri nedeniyle meydana gelen çevresel faktörlerle edinilen üç Creutzfeldt Jacob Hastalığı (CJH) epidemisi görülmüştür. Özellikle, bovin sponjioform ensefalopatili ineklerden, hastalığın tür bariyerini aşarak insanlara yayılması ve yeni varyant tip CJF hastalığını oluşturması bu hastalıklara ilgiyi ve tedavi ile korunma arayışlarını güçlendirmiştir.