Hossein Mozhdehipanah1, Sepideh Paybast2, Ali Emami3

1Bou Ali Sina Hastanesi, Nöroloji Bölümü, Kazvin Tıp Bilimleri Üniversitesi, Kazvin, Iran
2Sinirbilim Araştırma Merkezi, Kum Üniversitesi Tıp Bilimleri, Kum, İran
3Öğrenci Araştırma Komitesi, Kazvin Tıp Bilimleri Üniversitesi, Kazvin, Iran

Anahtar Kelimeler: Epidermolizis bülloza, deri hastalığı, multipl skleroz

Özet

Epidermolizis bülloza (EB), genellikle keratin gen mutasyonları ile ilişkili bazal bileşen eksikliğinden kaynaklanan bülloz bir dermatolojik hastalık grubudur. Günümüzde EB ve nörolojik bozukluklar arasında ilişki raporlanmamıştır. Bu çalışmada, 20 günlük alt ekstremite parestezisi sonrası multipl skleroz (MS) tanısı alan bir EB olgusu bildirilmekte olup bu nadir dermatolojik hastalık grubunun MS ile ilişkisi vurgulanmaktadır.