Emine Rabia Koç1, Esin Söğütlü Sarı2, Alper Yazıcı3, Furkan Sarıdaş1, Ömer Faruk Turan1

1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları AD, Bursa, Türkiye
3Özel Batıgöz Hastanesi, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, optik koherens tomografi, ganglion hücre iç pleksiform tabakası, retina sinir lifi tabakası

Özet

Amaç: Multipl skleroz (MS) hastalarında peripapiller retina sinir lifi tabakası (pRNFL) ve ganglion hücre iç–pleksiform tabaka kalınlığını (GC–IPL) sektörel ve kadransal olarak değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Otuz dokuz MS hastasının 78 gözü ile 41 sağlıklı kişinin 82 gözü spektral alan optik koherens tomografi kullanılarak analiz edildi. Çalışmamızda, optik nöritli (ON) olan MS gözlerini MS–ON olan gözler ve ON olmayanları da MS–ON olmayan gözler olarak tanımladık. Her iki grubun aGCIPL ve aRNFL kalınlıkları ve sektörel kalınlıkları ölçüldü ve değerler, kendi aralarında ve sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldı.

Bulgular: MS ON olan gözler ile MS ON olmayan gözler ortalama ve üç kadran (superior, inferior ve temporal) pRNFL kalınlığı ile ortalama ve altı kadran GC–IPL kalınlığı açısından karşılaştırıldığında; gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark elde edildi (P < 0,05). Ortalama ve dört çeyrek pRNFL kalınlığı ve 6 kadrandaki ortalama ve GC–IPL kalınlığı, MS ON olan grup ile kontrol ve MS ON olmayan grup ile kontrol grubunun gözleri ile karşılaştırıldığında kontrol grubuna göre her 2 grupta da önemli ölçüde azalma saptandı (P < 0,05).

Sonuç: MS ON olan ON olmayan gözlerde pRNFL ve GC–IPL kalınlıklarının değerlendirilmesi, santral sinir sistemi akson bütünlüğünün belirlenmesinde ve nörodejenerasyonun izlenmesinde faydalı olabilir.