Sema Gül1, Emel Soylu2, Murat Terzi3, Muammer Türkoğlu2, Kübra Aslan Koca4

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sinir Bilimleri Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Samsun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
4Adapha Yapay Zeka Ar-Ge ve Yazılım A.Ş., Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Makine öğrenimi, nörolojik hastalıklar, yürüme analizi, kinetik analiz, kinematik analiz

Özet

Amaç: Derin öğrenme yöntemi kullanılarak multipl skleroz (MS) ve Parkinson hastalığı (PH) tanısı alan bireylere ait yürüme videoları incelenerek, yürüme analizinin bu hastalıkların birbirinden ayırımına ve tanıya olan katkısının belirlenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Yürüme analizine dayalı MS ve PH’lerin tespiti için Evrişimsel Sinir Ağlarına dayalı hibrit bir sistem geliştirilmiştir. Hastalar yaklaşık 14 metrelik düz bir zeminde yürütülmüş ve yürüyüş esnasında ön, arka ve her iki yanlardan video kayıtları alınmıştır. Çalışmada 12 PH ve 16 MS hastası olmak üzere toplam 28 hastaya ait videolar kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada makine öğrenimi teknikleri kullanılarak veriler analiz edilmiş ve en iyi doğruluk skoru %87,5 olarak elde edilmiştir.

Sonuç: MS, PH gibi hasta gruplarında ve diğer nörolojik hastalıklarda hastalarının tanı, takip ve tedavi sürecinde makine öğrenmesi modellerinin doğruluk oranı incelenmiş ve zamanla bu yöntemlerden çok daha fazla yararlanılacağının kaçınılmaz olduğu görüşmüştür.