Keyword Pages
generic scales 001
neurological diseases 001
quality of life 001
specific scales. 001
jenerik ölçekler 001
nörolojik hastalıklar 001
yaşam kalitesi 001
özgün ölçekler. 001
apnea hypopnea index 010
monocyte to hdl ratio 010
obstructive sleep apnea syndrome 010
total bilirubin. 010
apne hipopne indeksi 010
monosit hdl oranı 010
obstrüktif uyku apne sendromu 010
long-term swallowing therapy program appears to be more effective than short-term in geriatric individuals with dysphagia. 016
disfajisi olan geriatrik bireylerde 016
uzun dönem yutma terapisi programının kısa döneme göre daha etkili olduğu görülmektedir. 016
alcohol consumption 031
methanol 031
poisoning. 031
alkol tüketimi 031
metanol 031
zehirlenme. 031
digit span test 037
normative data 037
neuropsychological test 037
reference values. 037
sayı menzili testi 037
norm verileri 037
nöropsikolojik test 037
referans değerler. 037
botulinum toxin 047
headache 047
migraine 047
onabot-a 047
wear-off. 047
botulinum toksin 047
baş ağrısı 047
migren 047
yıpranma. 047
electrophysiological findings 056
glutamic acid decarboxylase 056
stiff person syndrome. 056
elektrofizyolojik bulgular 056
glutamik asit dekarboksilaz 056
stiff person sendromu. 056