Nilüfer Kale, Eric Eggenberger

Department Of Neuro-ophthalmology, Michigan State University

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, optik nörit, tomografi, optik koherans.

Özet

Multipl skleroz geniş bir klinik bulgu spektrumu olan, inflamatuvar demiyelinizan santral sinir sistemi hastalığıdır. Multipl skleroz lezyonları sıklıkla optik sinirleri, periventriküler ak maddeyi, beyin sapı, spinal kord ve serebellumu etkiler. Multipl skleroz gelişim mekanizması, hastalar arasında ve hastalık dönemlerine göre kompleks ve heterojen özellik göstermektedir. Günümüze kadar, multipl skleroz kesin tanı ve prognozuna yönelik spesifik yöntemler bulunmamaktadir. Aferent görsel yol, retinadan primer görsel kortekse uzanır ve multipl sklerozda en sık etkilenen alanlardan biridir (%94-99). Etkilenen optik sinirlerde gözlenen patolojik bulgular arasında inflamasyon, demiyelinizasyon, akson ve retinal sinir liflerinin (RNFL) hasarlanması ve RNFL incelmesi bulunmaktadır. RNFL miyelinsiz aksonlardan oluşur, RNFL kalınlığının değerlendirilmesi akson hasarını yansıtarak hastalık progresyonunun değerlendirilmesinde yardımcı olur. Aferent görsel yolun klinik, görüntüleme ve elektrofizyolojik metodlarla değerlendirilmesi multipl skleroz patofizyolojisinin anlaşılması ve hastalık prognozunun değerlendirilmesinde önem taşımaktadır. Optik koherans tomografi RNFL kalınlığını ölçerek multipl sklerozun santral sinir sistemi üzerine etkilerini değerlendiren, pratik uygulanımı olan, tekrarlanabilir bir metottur. Bu derleme ile optik koherans tomografinin multipl skleroz tanı, hastalık prognozu ve tedavi yaklaşımlarının etkilerinin değerlendirilmesindeki yeri tartışılacaktır.