Elif Aktaş, Kemal Arda, Nazan Ciledag, Bilgin Kadri Aribas, Basak Gulpinar

A.y. Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Hamartoma sendromu, multipl, manyetik rezonans görüntüleme.

Özet

Lhermitte- Duclos hastalığı (LDH) tipik MR bulguları ile karakterize patogenezi bilinmeyen nadir bir hastalıktır. Cowden sendromu ile ilişkili olabilir. Bu nedenle diğer eşlik eden tümörleri dışlamak için preoperatif tanısı önemlidir. Bu makalede LDH olan iki olgumuzu ve tipik MR sinyal özelliklerini sunuyoruz.