İrem Fatma Uludağ1, Muhteşem Gedizlioğlu2, Yaşar Zorlu1

1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Preoperatif periyot, nöroloji, cerrahi, hastalık yönetimi, perioperatif dönem, anestetik madde.

Özet

Nörolojik hastalıkların varlığı, nöroşirürji dışı cerrahi girişimlerde mortalite ve morbiditeyi etkileyebilmekte, girişim öncesi yapılacak tetkikler, anestezi tercihi ve perioperatif bakım üzerinde belirleyici olabilmektedir. Bu yazıda nöroloji hastalarında, özellikle genel anestezi altında ve elektif şartlarda yapılacak girişimlerden önceki yönelimin esasları tartışılacak ve spesifik nörolojik hastalıklarda preoperatif yaklaşım için öneriler üzerinde durulacaktır.