Mustafa Çakar1, Nuri Karadurmuş2, Battal Altun1, İlker Taşçı1, Gökhan Erdem2, İlkin Naharcı1, Mehmet Tayfun Kaşıkçı3, Oğuzhan Öz3, Şeref Demirbaş1, Kenan Sağlam1, Fikret Arpacı2

1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara, Turkey
2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Ankara, Turkey
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Nöroloji Bilim Dalı, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: POEMS sendromu, görme kaybı, kas gücü kaybı, dispne

Özet

POEMS sendromu polinöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal proteinemi ve cilt (skin) bulguları ile seyreden bir antite olarak tanımlanmaktadır. Bu hastalıkta periferik nöropati tabloya hakim klinik bulgudur ve POEMS sendromu tanısı için en önemli kriterdir. Burada görme ve kas gücü kaybı ile gelen ve tedavi sonrasında semptomlarda belirgin düzelme görülen POEMS sendromlu bir vakayı sunmaktayız.