Özlem Öge Daşdöğen1, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız2, Elif Kurt3, Tamer Demiralp4

1Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Hulusi Behçet Yaşam Bilimleri Laboratuvarı Nörobilim Birimi, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
4İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, ayak hareketi, motor hareket, konuşma akıcılığı, eşzamanlı hareket, kekemelik

Özet

Bu çalışmada konuşmaya eşlik eden ayak hareketlerinin etkisiyle, kekemelik şiddetinde belirgin düzeyde azalma görülen gelişimsel kekemeliği olan bir olguyu sunduk. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRG) ile ayak hareketlerinin konuşmaya eşlik ettiği ve etmediği koşullarda konuşmanın akıcılığının nöral temellerini araştırdık. Ayak hareketlerinin eşlik ettiği konuşma koşulunda, ‘yalnızca konuşma’ ve ‘yalnızca ayak hareketleri’ koşullarına kıyasla ağırlıklı olarak sağda olmak üzere perirolandik kortekslerde, suplementar motor alanda, sağ fusiform girus ve sol frontal girusta aktivasyon saptanmıştır. Ayak hareketlerinin eşlik etmesiyle konuşma akıcılığında görülen bu artış, kekemeliğin bir alt tipini yansıtıyor olabilir. Lokomotor ve solunum eşlenikliği, geçici olarak kortikal zamanlama ağlarını harekete geçirip aynı zamanda ağırlıklı olarak sağ hemisferde olmak üzere potansiyel düzenleyici etkiyle aktivasyonu tetikleyebilir. Ayak hareketlerinin konuşmaya eşlik etmesinin kekemeliği iyileştirici bir etkisinin olup olmadığının belirlenmesi için daha fazla olguyla daha ileri araştırmaların yapılması gerekmektedir.