Mehmet Fatih Yetkin1, Şeyma Benli1, İzzet Ökçesiz2

1Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Nöroloji̇ Anabi̇li̇m Dalı, Kayseri̇
2Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇, Radyoloji Anabi̇li̇m Dalı, Kayseri̇

Anahtar Kelimeler: Dyke Davidoff Masson Sendromu, çapraz serebellar atrofi, manyetik rezonans görüntüleme, difüzyon tensör görüntüleme

Özet

Dyke Davidoff Masson Sendromu (DDMS) klinik olarak hemipleji veya hemiparezi, mental retardasyon, epilepsi ve kraniyal görüntülemelerde serebral hemiatrofi, ipsilateral kalvaryal kalınlaşma, ipsilateral sinüslerde genişleme ve havalanma artışı ile karakterize olan bir tablodur. Serebral hemisferdeki atrofiye kontralateral serebellumda atrofi eşlik edebilmektedir. Bu durum çapraz serebellar atrofi (ÇSA) olarak tanımlanmaktadır. ÇSA patogenezi net olmamakla birlikte serebellum ve karşı serebral hemisferi bağlayan kortikopontoserebellar yolaklarda ve nöronal bağlantılarda oluşan hasar ile ilişkilendirilmiştir. Konvensiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemleri ile birlikte diffüzyon tensor görüntüleme yöntemlerinin birlikte kullanımı; aksonal bağlantı yollarının gösterilmesinde ve tanı koymada yardımcıdır. Burada 39 yaşında bir kadın hastada DDMS’nin ÇSA ile ilişkisini gösteren klinik ve radyolojik görüntüleme bulguları sunuldu.