Nihan Hande Akçakaya1, Mehmet Osman Akçakaya2, Altay Sencer3, Zuhal Yapıcı4

1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Liv Hospital, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, psödotümör serebri, primer psödotümör serebri, optik sinir kompartman sendromu, derleme

Özet

İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) sekonder bir nedene bağlı olmayan kafa içi basınç artışıdır. Sıklıkla genç ve obez kadınlarda görülür. Baş ağrısı, görme problemleri ve pulsatil kulak çınlaması hastaları en çok hekime götüren şikayetlerdir. İİH heterojen bulgu ve belirtileri nedeniyle aile hekimlerini ve birçok branşı birlikte ilgilendirmektedir. Tedavisi gecikirse kalıcı morbidite yaratan bu hastalıkta her olgu için kişiye özgü bir tedavi planlanmalıdır. Bu yazıda son yayınlar çerçevesinde İİH’nin etiyopatogenezi ile birlikte tanı ve tedavisi gözden geçirilmiştir.