Aslı Tuncer1, Bilge Piri Çınar2, Nuray Bilge3, Sena Destan Bünül4, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik5, Eda Derle Çiftçi6, Gencer Genç7, Bedriye Karaman8, Ahmet Kasım Kılıç9, Alp Sarıteke10, Meral Seferoğlu11, Ali Özhan Sıvacı11, Bedile İrem Tiftikçioğlu12, Abdulkadir Tunç13, Gülgün Uncu14, İrfan Yavaş15, Mehmet Fatih Yetkin16, Hüsnü Efendi4, Aksel Siva17

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
3Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
4Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
6Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
8Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
9Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
10Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
11Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Bursa, Türkiye
12Bakırçay Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
13Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Sakarya, Türkiye
14Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye
15Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye
16Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
17İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Multipl skleroz, aşılama, güvenlik

Özet

Multipl skleroz (MS) merkezi sinir sisteminin otoimmün ve demiyelinizan hastalığıdır. Kronik bir hastalık olup bireye ait tüm diğer sağlık ve yaşamsal süreçlerin değerlendirilmesinde hastalık seyri, hastanın kullandığı ilaçları göz önüne alarak karar vermek gereklidir. Aşılama, çocukluktan yetişkinliğe yaşamın her döneminde uygulanabildiği için MS tanılı bireylerde de her bir aşının özelliği dışında hastanın immün sistem etkinliği mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu derlemede MS tanılı bireylerde farklı aşıların uygulamaları tartışılacak olup, farklı iki bölüm halinde yayınlanması planlanmıştır.