Emre Kumral1, Fatma Ece Bayam2

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
2Üsküdar Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Beyin hasarı, depresyon, demans, epilepsi, multipl skleroz, Parkinson hastalığı

Özet

Nörolojik hastalıklarla beraber görülen depresyon, nörolojik hastalığın ciddiyetinden bağımsız olarak yaşam kalitesindeki bozulmalara önemli ölçüde katkıda bulunur. Nörodejeneratif hastalıkların seyrinde, depresyon nörolojik belirti ve semptomları ortaya çıkarabilir ve bazı bunamalarda depresif hastalığın kendisinin bir risk faktörü olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır. Nörolojik hastalıklarda depresyon sağaltımı için kanıtlar sınırlıdır ve genellikle tedavi önerisi psikiyatristlerin kararına dayanmaktadır. Nörolojik durumlarda depresyonun teşhisi, iletişim güçlüğü ve altta yatan nörolojik hastalığın bir sonucu olarak duygusal ifadedeki değişiklikler nedeniyle özellikle zor olabilir. Bununla birlikte, nörolojik bozukluklarda depresyonun tanınması için etkili tarama ve tanılama yöntemleri geliştirilmiştir. Son yıllarda, depresif rahatsızlıkların tanınması ve sağaltımı konusundaki nöroloğun kritik rolünü destekleyen çok sayıda klinik çalışma yapılmıştır. Bu derleme, nöropsikiyatrik hastalıklarda depresyonun tanısında ve sağaltımında bir nöroloğun önemini ve rolünü göstermeyi amaçlamaktadır.