Cumhur Ertekin, İbrahim Aydoğdu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Klinik Nörofizyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Yutma, orofarinks, larinks, tarihsel inceleme, disfaji

Özet

Bu derlemede ilk çağlardan bu yana yutma ile ilgili kısa klinik gelişme incelenmiştir. Aynı zamanda orofaringiyal organların işlevsel anlamının keşfine de vurgu yapılmaya çalışılmıştır.