Gizem Güllü1, Emel Oguz-Akarsu1, Necdet Karlı1, Mehmet Sait Okan2, Sevda Erer1

1Department of Neurology, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Türkiye
2Department of Pediatric Neurology, Uludağ University Faculty of Medicine, Bursa, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Elektrofizyolojik bulgular, glutamik asit dekarboksilaz, stiff person sendromu.

Özet

Stiff person sendromu (SPS) ekstremite, aksiyel ve abdominal kaslarda rijidite, şiddetli ve ağrılı spazmlar ve yürüyüş bozukluğunun eşlik ettiği bir hastalıktır. Stiff person sendromu, en sık erişkinlerde, 20-50 yaş arasında ve kadın cinsiyette görülmektedir. Stiff person sendromu saptanan hastalarda en sık bildirilen antikor glutamik asit dekarboksilaz enzimine karşı gelişen antikorlardır. Bu makalede yürüyüş bozukluğu, ağrılı spazmlar ile başvuran ve glutamik asit dekarboksilaz antikor pozitifliği saptanan farklı yaş gruplarından iki SPS olgusu klinik ve elektrofizyolojik bulgular literatür eşliğinde sunuldu. Olgularımızda olduğu gibi kaslarda sertlik ve özellikle uyaranla artan spazmlar ile gelen her yaş grubundan hastanın tanısında mutlaka SPS düşünülmelidir.