Sibel Karşıdağ1, Yasemin Ekmekyapar Fırat2, Fettah Eren3, Sibel Canbaz Kabay4, Murat Terzi5

1Department of Neurology, University of Health Sciences Sultan 2nd Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Neurology, Sanko University Faculty of Medicine, Gaziantep, Türkiye
3Department of Neurology, Selçuk University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
4Department of Neurology, Dokuz Eylül University, Faculty of Medicine, Izmir, Türkiye
5Department of Neurology, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Jenerik ölçekler, nörolojik hastalıklar, yaşam kalitesi, özgün ölçekler.

Özet

Sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, kişinin hastalıktan, onun yarattığı engellilikten, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinden bedensel, duygusal, algısal ve sosyal olarak nasıl etkilendiğini gösterir. Nörolojik hastalıkların tanı, tedavi ve takip aşamalarında, hastaların ve bakım verenlerin yaşam kalitesinin jenerik veya özgül ölçeklerle değerlendirilmesi önemlidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, mutlaka Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış ölçekler kullanılmalıdır. Ayrıca, yaşam kalitesi ölçeklerinin her parametreyi aynı hassasiyetle ölçmediği unutulmamalıdır.