Kemal TUTKAVUL1, Betül BAYKAN2, Ebru AYKUTLU2, Ayşen GÖKYİĞİT2

1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İSTANBUL
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Anahtar Kelimeler: Fotosensitivite, JME, İFOLE

Özet

Bilimsel Zemin : Juvenil Myoklonik Epilepsi (JME) fotosensitivitenin açık biçimde görüldüğü jeneralize nöbet tiplerinden biridir. Yeni tanımlanmış olan İdiyopatik Fotosensitif Oksipital Lob Epilepsisi (İFOLE) ise fotosensitivitenin görüldüğü fokal bir epilepsi sendromudur. JME ve İFOLE'de jeneralize ve fokal EEG anormalliklerine farklı oranlarda rastlanabilmektedir.Amaç: Fotosensitif jeneralize ve fokal epilepsi sendromlarında EEG bulgularını karşılaştırmak.Yöntem: Standardize aralıklı ışık uyarımı protokolüyle EEG çekimi.Bulgular: 15 JME ve 10 İFOLE olgusunda toplam 47 EEG'nin değerlendirilmesi sonucu jeneralize deşarjlar; JME grubunda %66, IFOLE grubunda ise %40 olguda; fokal deşarjlar ise JME grubunda %20, IFOLE grubunda ise %50 olguda izlenmiştir.Sonuç: Her iki grupta da EEG bulgularındaki benzer yönler, iktogenezde ortak mekanizmaların rolünü düşündürmüş ancak bu bulguların tip, lokalizasyon, süre ve tekrarlama açılarından gösterdiği çeşitlilik yine de farklı kliniklere yol açan farklı mekanizmaların varlığına işaret etmiştir.