Zerrin Yıldırım, Elif Demir, Nilüfer Kale

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Homonim hemianopsi, yarı mekan ihmali, hiponatremi, inme taklitçileri, olgu raporu

Özet

Hiponatremi inme taklit eden önemli nedenlerden biridir. Hiponatreminin fokal nörolojik defisitlere neden olduğu iyi bilinen bir durum olsa da burada hiponatreminin proksimal posterior serebral arter oklüzyonunu taklit eden nadir bir nörolojik tezahürünü sunuyoruz. Yetmiş yaşındaki erkek hasta akut başlançlı kusma, konfüzyon ve görme bozukluğu nedeniyle acil servisimize başvurdu. Nörolojik muayenesinde oryantasyonda bozulma, sol homonim hemianopsi ve sol yarı mekan ihmali saptandı. Acil değerlendirmesinde hiponatremi saptandı ve manyetik rezonans görüntülemede anormallik izlenmedi. Serum sodyum seviyesinin düzeltilmesinden sonra hasta tamamen düzeldi. Bu olgu yaygın olarak inme anlamına gelen akut yarı mekan ihmali ve homonim hemianopsinin hiponatremiden kaynaklanabileceğini göstermektedir. Fokal nörolojik defisit ile başvuran ve görüntülemesinde inme kanıtı gösterilemeyen hastalarda hiponatremi düşünülmelidir.