Fergane Memmedova, Semra Arı Sevingil, Fatma Altuntaş Kaya, Özlem Aykaç, Atilla Özcan Özdemir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Stroke, RAPID, Olea

Özet

Multimodal görüntüleme yöntemlerinden, perfüzyon bilgisayarlı tomografilerin kullanımı (BTP), son dönemlerde inme merkezlerinde endovaskülar tedavi adaylarını belirlemede önemli araç haline gelmiştir. Bununla birlikte, BTP’nin enfarktüs çekirdeğini tanımlamadaki güvenirliliği, semptom başlangıç zamanına, kollateral durumuna ve diğer klinik faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda, endovasküler tedavi için hasta seçiminde, BTP görüntüleme ile penumbrayı göstermenin tedavide başarı şansını artırdığı gösterilmiştir. Beyin parankiminde farklı alanların (beyaz cevher, gri cevher gibi) hipoksiye duyarlılığının farklı olması, iskemik doku cevabını belirlemeyi güçleştirmektedir ve bu da perfüzyon çalışmalarının önemini artırmaktadır. Bu nedenle özellikle son zamanlarda BTP görüntüleme ile çok sayda otomatik yazılım programları kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan RAPID (IschemaView, Menlo Park, California, ABD) ve Olea Sphere (Olea Medical Solutions, La Ciotat, France) en sık kullanılanlar arasında sıralanmaktadır. Bu programların her birinin enfarkt korunu gösterme oranları, yanılma olasılıkları farklı çalışmalarca ele alınmıştır. Bu makalede sağ orta serebral arter kliniği ile gelen, uyanma inmesi, 55 yaşında kadın hastanın endovasküler tedavi kararı öncesi yapılan BTP görüntülemelerinin tedavi sürecinde ne kadar yol gösterici olduğunu değerlendirmeyi amaçladık.