e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 9 (1)
Cilt: 9  Sayı: 1 - 2003
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

2.
Kognitif İşlevlerin Haritalanması Sayı dizisi öğrenme testinin fMRCi lokalizasyonu
Mapping Cognitive Functions: Fmrı Localisation of Serial Digit Learning Test
Hakkı Muammer KARAKAŞ
Sayfalar 1 - 8

3.
Migrenli Hastalarda Kan ve Tükrük Magnezyum Düzeylerinin Ağrı ile İlişkisi
The Relationship Between Pain and Magnesium Levels Of Blood And Saliva in Patients With Migraine
Yavuz ALTUNKAYNAK, Musa ÖZTÜRK, Yunus KARAKOÇ, Emine ALTUNKAYNAK, Resul KARATAŞ, Sevim BAYBAŞ
Sayfalar 9 - 16

4.
Migren Atak Tedavisinde Sumatriptan ve Zolmitriptan Etkinlik Karşılaştırılması
Comparative Study of Sumatriptan and Zolmitriptan For the Acute Treatment of Migraine
Hadiye ŞİRİN, Figen GÖKÇAY
Sayfalar 17 - 22

5.
İnmeli Popülasyonda Akut Dönemde Plasma Homosistein, Folat, Vitamin B12, Protein C Ve Protein S Düzeyleri
Plasma Homocystein, Vitamin B12, Folate, Protein C And S Levels in Stroke Population At Acute Stage
M. Fazıl GENÇ, Sibel KARŞIDAĞ, Feriha ÖZER, Yasemin DÖVENTAŞ, Macit KOLDAŞ
Sayfalar 23 - 36

6.
Çocukluk Çağında İnflamatuar Myopatiler
lnflammatory Myopathies in Childhood
Hatice KARASOY, Ahmet GÖKÇAY, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 37 - 46

7.
Epilepsili Hastalarda Kognitif Fonksiyonların Olaya İlişkin Endojen Potansiyellerle (P300) Değerlendirilmesi
Event Related Potentials in Epileptic Pootients
Cavit BOZ, Sibel VELİOĞLU, Zekeriya ALİOĞLU, Mehmet ÖZMENOĞLU
Sayfalar 53 - 62

8.
Tek ve Çoklu Antiepileptik İlaç Kullanan Epileptik Çocuklarda Multimodal Uyarılmış Potansiyeller
Mu/tipi Evoked Potetials in Epileptic Children Using Single and Multipl Antiepileptic Drugs
A. KISABAY, N. ÇELEBİSOY, Ş. ARICI, A. GÖKÇAY, Ö. AKYÜREKLİ
Sayfalar 63 - 68

9.
Uzun Süreli Karbamazepin Tedavisinin Serum Vitamin B12, Folik Asid ve Somatosensoriel Uyarılmış Potansiyeller Üzerine Etkisi
Cerebrovascular Disease in Childhood: Etiology
Ertuğrul ÇETİN, İbrahim ÖZTURA, Mustafa BAŞOĞLU
Sayfalar 69 - 76

10.
İzmir İli ilköğretim ve Lise Dengi Okullarında Epilepsi Sıklığı
The Epilepsy Prevalence Among School Children in lzmir Province
Adem AYDIN, Alp ERGÖR, Gül ERGÖR, Eray DİRİK
Sayfalar 77 - 86

11.
Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştırılması
lnvestigation Of Antibody Dependent Cell Mediated Cytotoxicitiy Levels in Myasthenia Gravis
Serap ÖZER, Berril DÖNMEZ, Özden ÜLKER, Murat SAYAN, Hakkı BAHAR, Ahmet GENÇ, Egemen İDİMAN
Sayfalar 87 - 96

12.
Multipl Skleroz Hastalarında Destekleyici Grup Terapisi
Supportive Group Therapy in Multiple Sclerosis
Şule Özden TOPKAYA, Meral OĞUZ, Fatma UZUNEL, Serkan ÖZAKBAŞ, Köksal ALPTEKİN, Egemen İDİMAN
Sayfalar 97 - 106

13.
Epizodik Paroksizmal Hemikrania: Çok Kısa Ağrı Süreli Bir Olgu
Episodic Paroxysmal Hemicrania of Unusually Short Duration
Babür DORA
Sayfalar 107 - 112

14.
lnvazif Timoma ve Myastenia Gravis: Bir Vaka Sunumu
lnvasive Thymoma And Myasthenia Gravis: A Case Report
Serap ÜÇLER, Levent E. İNAN, Nazan GÜNEL, Yeşim YILDIRIM, Özlem COŞKUN, Uğur COŞKUN, Gülnihal KUTLU, Hilmi UYSAL
Sayfalar 113 - 118

15.
Antifosfolipid Antikor (APLA) Sendromu: Olgu Sunumu
Antiphospholipid Antibody Syndrome: Case Report
Egemen İDİMAN, İhsan Ş. ŞENGÜN, Bülent ÜNLÜ, Mehmet Ali ÖZCAN, Fethi İDİMAN
Sayfalar 119 - 128

OLGU SUNUMU
16.
Kronik Hıçkırıkta İleri Yaş ve Baklofen: Olgu Sunumu
Chronic Hiccup in an Elder Case and Baclofen: Case Report
Şebnem BIÇAKCI, Ali ÖZEREN, Yakup SARICA
Sayfalar 129 - 134

17.
Akut Meningoensefaliti Taklit Eden ve Multipl Endokrinopati İle Seyreden Bir Mitokondrial Hastalık Olgusu
A Case of Mitochondrial Disease Mimicking Acute Meningo-Encephalitis and With Multiple Endocrinopathy
Yahya ÇELİK, Ufuk UTKU, Piraye SERDAROĞLU, Talip ASİL
Sayfalar 135 - 140

18.
Prion Hastalıkları
Prion Diseases
Emel KÖSEOĞLU, Fehim ARMAN
Sayfalar 141 - 152

19.
Diffüzyon MRG'nin Klinik Kullanım Alanları
Clinical indications of Diffusion Weighted MR lmaging
Yelda ÖZSUNAR, Theirry HUİSMAN, A. Gregory SORENSEN
Sayfalar 153 - 162

DIĞER
20.
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları
Türk Nöroloji Dergisi Yayın Kuralları

Sayfalar E1 - E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale