e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 8 (4)
Cilt: 8  Sayı: 4 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

2.
Myotonik Distrofi'li Olguların Nöromusküler Tutulum Yönünden Değerlendirilmesi (32 Olgunun Prospektif Analizi)
Evaluation of Patients with Myotonic Muscular Dystrophy with regard to Neuromuscular lnvolvement ( A Prospedive Analysis of 32 Patients)
Nur YÜCEYAR, Hatice KARASOY, Ahmet GÖKÇAY
Sayfalar 1 - 10

3.
Myotonik Distrofi'de Nöromusküler Dışı Sistemik Organ Tutulumu (32 Olgunun Prospektif Analizi)
Systemic Organ Involvement in Myotonic Dystrophy Except For Neuromuscular Symptoms ( A prospective Analysis of 32 Patients)
Nur YÜCEYAR, Hatice KARASOY, Ahmet GÖKÇAY
Sayfalar 11 - 20

4.
Vaskülit Tanısında Süperfisiyal Peroneal Sinir ve Peroneus Brevis Kas Biyopsisi
Superficial Peroneal Nerve/Peroneus Brevis Muscle Biopsy in Vasculitic Neuropathy
İ. Arda YILMAZ, Günfer GÜRER, Gürdal ŞAHİN, Sevim ERDEM, Ersin TAN
Sayfalar 21 - 28

5.
Sağ ve Sol Lentikülostriat Arter Enfarktı Olan Hastalarda Saptanan Yüksek Kortikal Fonksiyon Bozuklukları
The Aim of This Study Is to Evaluate Cortical Abnormalities in Right and Left Lenticulostriate Infarcts
Çiğdem GÜLAL DİLER, Dilek NECİOĞLU ÖRKEN, Hulki FORTA
Sayfalar 29 - 36

6.
Farklı Tipteki Epileptik Nöbetler ve Vasovagal Senkop Ayırıcı Tanısında Serum Kreatin Kinaz ve Kan Gazlarının Önemi
The Importance of Serum Sreatine Kinase and Blood Gases in Differantial Diagnosis of Different Types of Epileptic Attacks and Vasovagal Syncope
Ayşenur TAŞ, Sinan GÜRSOY, Ertuğrul BOLAYIR, Ömer DOĞAN, Kerim YILMAZ
Sayfalar 37 - 42

7.
Hipertiroidili Hastalarda Görsel Uyartılmış Potansiyeller
Cerebrovascular Disease in Childhood: Etiology
Pınar ÇE, İpek İNCİ, Muhteşem GEDİZLİOĞLU, Hatice DERELİ, Esra ARPACI, Metin AKINCILAR
Sayfalar 43 - 48

8.
Multipi Sklerozlu Hastalarda Retinal Disfonksiyonun Flaş Elektroretinografi ile İncelenmesi
Flash-Electroretinographic Investigation of Retina Dysfunction in Subjects With Multiple Sclerosis
Temel TOMBUL, Ömer ANLAR, Adnan ÇINAL, Osman TANIK
Sayfalar 49 - 58

9.
Multipl Skleroz Hastalarında Psikolojik Destek Gereksinimi
Necessity of Psychological Support in Patients with Multiple Sclerosis
Şule Özden TOPKAYA, Meral OĞUZ, Fatma UZUNYEL, Serkan ÖZAKBAŞ, Köksal ALPTEKİN, Egemen İDİMAN
Sayfalar 59 - 64

OLGU SUNUMU
10.
Altı Yıl Yaşayan Bir Progressif Supranükleer Felç Olgusunun Klinik izlemi
The Follow-up Of A Patient With Progressive Supranuclear Palsy Having a 6-Year Survival
Melih VURAL, Hülya APAYDIN, Sibel ÖZEKMEKÇİ
Sayfalar 65 - 78

11.
Hiperglisemik Hiperosmolar Nonketotik Duruma Bağlı Hemikore
Hyperglycaemic Hyperosmolar Non-ketotic State As A Cause Of Hemi Chorea
Nevim GÜRGÖR, Yeşim YETİMALAR, Leman ERGÜVEN, Ali YENİOCAK, Mustafa BAŞAOĞLU
Sayfalar 79 - 84

12.
Migrenöz Başağrısı ve BOS'ta Lenfositoz-HaNDL Sendromu: Bir olgu sunumu
Migrainous headache and CSF lymphocytosis-HaNDL syndrome: A case report
Babür DORA, Ayşe ESER, Berrin AKTEKİN
Sayfalar 85 - 90

13.
Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Ardilik Oküler ve Serebral İnme Ardışık Kalıcı Ciörme Kaybı ve İnme
Permanent Visual Loss and Stroke Due to Carotid Artery Dissection
İbrahim AYDOĞDU, Ayşın KISABAY, Nilgün ARAÇ
Sayfalar 91 - 96

14.
Homosistinemiye Bağlı Serebral Venöz Tromboz (Olgu Sunumu)
Venous Sinus Thrombosis Due To Homocystinemia (Case Report)
Pervin KUTLUAY, Hüsnü EFENDİ, Gaye AYBAR, Sezer KOMŞUOĞLU
Sayfalar 97 - 102

15.
Bilateral Serebellar Kalsifikasyon (Olgu Sunumu)
Bilateral Cerebellar Calcification (Case Report)
Pervin KUTLUAY İŞERİ, Hüsnü EFENDİ, Sezer KOMŞUOĞLU
Sayfalar 103 - 108

16.
Sjogren Vaskulitine Bağlı Mononöropati Multipleks
Mononeuropathy Multiplex Caused By Sjögren Vasculitis
Alev LEVENTOĞLU, Ayşe DURSUN, Reha KURUOĞLU
Sayfalar 109 - 114

17.
İnkontinensiya Pigmenti (Bloch-sulzberger Sendromu): Bir Olgu Sunumu ve Literaturun Gözden Geçirilmesi
Incontinentia Pigmenti (Bloch-Sulzberger Syndrome): A Case Report and the Review of the Literature
Hakan KALEAĞASI, Okan DOĞU, Serhan SEVİM, Tamer İ. KAYA, Ebru BÖCEKLİ
Sayfalar 115 - 122

18.
Nörobruselloz ve İşitme Kaybı
Neurobrucellosis and Deafness
İbrahim ÖZTURA, Fethi İDİMAN, Ayşe YÜCE, Fatma KÜRŞAD, Sema ALP ÇAVUŞ, Serkan ÖZAKBAŞ, Nur YAPAR
Sayfalar 123 - 128

19.
Müzikojen Epilepsi
Musicogenic Epilepsy
Bülent Oğuz GENÇ, Emine GENÇ
Sayfalar 129 - 136

EDITÖRE MEKTUP
20.
Kök Hücre ve Nörolojide Kök Hücre Uygulamaları
Stem Cell and Stem Cell Applications of the Neurology:
M. Fatih ÖZDAĞ
Sayfalar 137 - 142

21.
Editöre Mektup
Editöre Mektup
Zeki ODABAŞI
Sayfalar 143 - 146

22.
UEMS TOPIANTI RAPORU
UEMS TOPIANTI RAPORU

Sayfalar E1 - E7
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale