e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - III

2.
Salınımsal Nöral Topluluklar Kuramı
Theory of Oscillatory Neural Groups
Sirel KARAKAŞ, Erol BAŞAR
Sayfalar 1 - 13

3.
YSA'lar, Pekiştirimli Öğrenme ve Beklenti
ANNs, Reinforcement Learning and Expectation
Uğur HALICI
Sayfalar 15 - 24

4.
Multistabil Algının Elektrofizyolojisi: Necker Küp Paradigması
The electrophysiology of the multistable Perception: The Necker cube paradigm
Ümmühan ALKAÇ İŞOĞLU, Canan BAŞAR EROĞLU
Sayfalar 25 - 34

5.
Olaya İlişkin Beyin Potansiyellerinin (OİP) Zaman-Frekans Analizi
Time-Frequency Analysis of Event-Related Brain Potentials (ERP):
Tamer DEMİRALP
Sayfalar 35 - 44

6.
Epilepsi Araştırmalarında Kullanılan Hayvan Modelleri
Animal Models Using In Epilepsy Researches
İ. Tayfun UZBAY
Sayfalar 45 - 54

7.
Belleğin Hücresel ve Moleküler Temeli
Belleğin Hücresel ve Moleküler Temeli
Görsev G. YENER
Sayfalar 55 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
Bilişsel Fonskiyonların Değerlendirilmesinde Nöropsikolojik Testler
Neuropsychological Test for The Evaluation of Cognitive Functions
Sirel KARAKAŞ
Sayfalar 61 - 70

9.
Demans ve Depresyon: Klinik ve Nöropsikolojik Özellikler
Demantia and Depression: Clinical and Neuropsychological Properties
Nevzat YÜKSEL
Sayfalar 71 - 84

10.
Multipi Sklerozda Bilişsel Bozuklukların Kortikal ve Subkortikal Göstergeleri
Cortical and Subcortical Markers of Cognitive lmpairment in Multiple Sclerosis
Ceyla İRKEÇ
Sayfalar 85 - 92

11.
Epilepsi ve Kognisyon
Epilepsi ve Kognisyon
Türker ŞAHİNER
Sayfalar 93 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Vasküler Demanslarda Değerlendirme ve Tanı Sorunları
Problems in Evaluation and Diagnosis of Vascular Dementia
Ali ÖZEREN
Sayfalar 99 - 106

13.
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Sayfalar E1 - E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale