e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

2.
Myastenik Krizde Tedavi ve Prognoz
Myasthenic Crisis: Therapy and Prognosis
Hatice KARASOY, Ayşe SAĞDUYU, Hadiye ŞİRİN, Tolga ÖZDEMİRKIRAN
Sayfalar 1 - 10

3.
Subklinik "Chlamidia Pneumonia" Seropozitivitesinin Migren ve Gerilim Tipi Başagrısı Patogenezindeki Yeri
Seropositivity of Chlamidia Pneumonia in Migraine, Tensiontype Headache
Ayşenur ÖZGE, Candan ÖZTÜRK, Ali KARAKELLE, Handan MISIRLI
Sayfalar 11 - 18

4.
Akut Migren Krizi Tedavisinde İntranazal Lidokain Kullanımı
Use of intranasal lidocain in the treatment of acute migraine
Murat ERDEM, Celaleddin DEMİRCAN, Nebahat BİLİCİ, Zülfü ENGİNDENİZ, İlker ERCAN, Necdet KARLI, Mehmet ZARİFOĞLU
Sayfalar 19 - 26

5.
Migrenli Hastalarda Serum Nitrik Oksit düzeylerinin Agrı ile İlişkisi
The relationship between pain and serum nitric oxide levels in patient with migraine
Emine ALTUNKAYNAK, Yavuz ALTUNKAYNAK, Musa ÖZTÜRK, Ferruh İŞMEN, Sevim BAYBAŞ
Sayfalar 27 - 34

6.
Olası Bir Etyolojik Faktör Olarak Temporomandibuler Eklem Rahatsızlığının Gerilim Tipi Başağrısı ile Birlikteliği
The coherence of tension type headache and temporomandibular joint disorders
Necdet KARLI, Mehmet ZARIFOĞLU, Gülten ALTINBULAK
Sayfalar 35 - 42

OLGU SUNUMU
7.
Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Kraniyal Sinir Paralizisi
Cranial Nerve Palsy Association With Carotid Dissection
Kaan BALKIR, Fatma ŞENER, R. Reha BİLGİN, Muhteşem GEDİZLİOĞLU
Sayfalar 43 - 48

8.
Multipi Sklerozda Ölüm Nedenleri: 16 Yıllık Bir Seride Kesitsel Analiz
Causes of Death in Multiple Sclerosis: Cross-sectional Analysis of 16 Years Period
Serkan ÖZAKBAŞ, Burak PAKÖZ, İhsan Şükrü ŞENGÜN, Barış BAKLAN, Göksemin DEMİR, Bülent ÜNLÜ, Zuhal BAHAR, Egemen İDİMAN
Sayfalar 49 - 56

9.
Vücut Kitle İndeksi ile Karpal Tünel Sendromu İlişkisi
Relationship Between Body Mass lndex and Carpal Tunnel Syndrome
Ece ALANOĞLU, Ümit Hıdır ULAŞ, Erdal EROĞLU, Zeki ODABAŞI, Yaşar KÜTÜKÇÜ, Aytül ÇAKCI, Okay VURAL
Sayfalar 57 - 64

10.
Horizontal Sakkad Açısal Hızları Üzerine Konvergens ve Monoküler Fiksasyon Etkileri
Effects of convergence and monocular fixation on the horizontal saccades
Figen BAYRAMOĞLU, Süleyman İDİMAN
Sayfalar 65 - 72

11.
Tekrarlayan İntraserebral Kanamalı Bir Olgu
Cerebrovascular Disease in Childhood: Etiology
Pervin KUTLUAY, Hüsnü EFENDİ, Faik BUDAK, Sezer KOMŞUOĞLU
Sayfalar 73 - 78

12.
Vaskülitik Nöropatinin Nadir Bir Nedeni: Churg-Strauss Sendromu
Vasculitic Neuropathy Caused by Churg-Strauss Syndrome
İbrahim AYDOĞDU, Veli ÇITIŞLI, Ayşın KISABAY, Safiye BİLGİN, Gökhan KESER, Sacit ŞEN
Sayfalar 79 - 84

13.
Sıcak Su Epilepsisi: Olgu Sunumu
Hot Water Epilepsy: Case Report
Handan Işın ÖZIŞIK, Ayhan BÖLÜK, Sibel KIZKIN, Mehmet GÜZELİPEK, Cemal ÖZCAN
Sayfalar 85 - 90

14.
Pnömokok Menenjitine Bağlı Paraenfeksiyoz Adem Olgusu
Parainfedious ADEM Due to Pneumococcal Meningitis: Case Report
Temel TOMBUL, Bayram ÇIRAK, Özkan ÜNAL, Ömer ANLAR
Sayfalar 91 - 98

15.
Beyin Biopsi Bulguları ile Bir Metakromatik Lökodistrofi Olgu Sunumu
A Case Report of Metacromatic Leukodystrophy With Brain biopsy
Mehmet ÇELEBİSOY, Leman ERGÜVEN, Musatafa BAŞOĞLU, Behiye ÖZER, Eren DEMİRTAŞ
Sayfalar 99 - 104

16.
Nörokutanöz Melanozis
Neurocutaneous Melanosis
Özgül EKMEKCİ, Ahmet GÖKÇAY, Hatice KARASOY, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 105 - 112

17.
Posterior Fossa Cerrahisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Serebellar Mutizm ve Dizartri Sendromu
An Unusual Complication Of Posterior Fossa Surgery: Syndrome Of Cerebellar Mutism And Subsequent Dysarthria
Ali İhsan ÖKTEN, Yurdal GEZERCAN, Rüçhan ERGÜN
Sayfalar 113 - 118

18.
Normal Basınçlı Hidrosefalide Geçici Ventrikülo-Peritoneal Şant Malfonksiyonu
Temporary Ventriculo-Peritoneal Shunt Malfunction in Normal Pressure Hydrocephalus
Gökhan KURT, Fikret DOĞULU, Memduh KAYMAZ, Ayhan ÖNK, Şükrü AYKOL
Sayfalar 119 - 124

19.
Lipid Düşürücü İlaçlara Bağlı Rabdomyoliz
Rhabdomyolysis induced by Lipid-Lowering Agents
Nur YÜCEYAR, Hatice KARASOY, Hadiye ŞİRİN, Nilgün ARAÇ
Sayfalar 125 - 132

20.
Orbital Psödotümör: Olgu Sunumu
Orbital Pseudotumor: Case Report
Betigül YÜRÜTEN, Serhat TOKGÖZ
Sayfalar 133 - 138

21.
TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGE TASLAĞI
TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGE TASLAĞI

Sayfalar E1 - E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Sayfalar E6 - E10
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale