e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 8 (1)
Cilt: 8  Sayı: 1 - 2002
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

2.
Çocukluk Çağı Serebrovasküler Hastalıklarında Etiyoloji
Cerebrovascular Disease In Childhood: Etiology
Özgül EKMEKCİ, Ahmet GÖKÇAY, Hatice KARASOY, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 1 - 6

3.
İnterferon Beta-1b Sağaltımında 5 Yıllık Deneyim
Experiences of lnterferon Beta-1b Treatment After 5-Year Follow-U
Serkan ÖZAKBAŞ, Egemen İDİMAN, Burak PAKÖZ, Berril DÖNMEZ, Utku UYSAL
Sayfalar 7 - 14

4.
Başlangıç Yaşına Göre Parkinson Hastalığının Klinik Özellikleri
The Clinical Features of Parkinson 's Disease Relation to the Age at Onset
Meltem DEMİRKIRAN, Şebnem BIÇAKCI, Yakup SARICA
Sayfalar 15 - 24

5.
Mersin Merkez Sağlık Ocaklarına Başağrısı Başvurularında Ağrı Tipleri ve Özelliklerinin Dağılımı
Dispersion of headache types and characteristics in patients that referred to primary care settings in Mersin
Aynur ÖZGE, Resul BUĞDAYCI, Cengiz TATAROĞLU, A. Öner KURT, Senay DEMİROĞLU, Sinem ÖZTUNA, Bilge NOMER, Ahmet ÖZTÜRK, Lütfiye AKSU, Dilda İPEKPAK, Nezir GÜLTEKİN, Sıraç ERSOY, Deniz AKARCA, Hülya ÇABUK
Sayfalar 25 - 34

6.
Helikobalcter Pilori Enfeksiyonunun Migren Baş Agrısı İle Birlikteliğinin İncelenmesi
The lnvestigation of The Cooperation of Helicobader Pylori lnfedion With Migraine Headache
Ayşenur TAŞ, Cansel TÜRKAY, Suat TOPAKTAŞ
Sayfalar 35 - 40

7.
Primer Nörojenik Baş Ağrılarında Masseter ve Temporalis Kası Eksteroseptif Supresyonu ve Göz Kırpma Refleksi
The Exteroceptive Suppression of Masseter and Temporalis Muscles and Blink Reflex in Primary Headaches
Cengiz TATAROĞLU, Deniz YALÇINKAYA, Arzu KANIK, Fethi İDİMAN
Sayfalar 41 - 50

8.
Migren Hastalarında İktal ve İnteriktal Endotelin-1 Düzeyleri
Ictal and lnterictal Endothelin-1 Levels in Migraine Patients
Vesile ÖZTÜRK, Fethi İDİMAN, Birsen ÇELİK, Murat SAYAN, Serkan ÖZAKBAŞ, Hakan ABACIOĞLU
Sayfalar 51 - 58

9.
Serebral Palsi ve Epilepsi: Klinik-Elektrografik-Radyolojik Prognostik Özellikler
Cerebral Palsy And Epilepsy: Clinical, Electrographical, Radiological and Prognostic Features
Dilşad TÜRKDOĞAN, Adnan DAĞÇINAR, Sennur ZAİMOĞLU, Zehra YILMAZ, M. Mehmet ÖZEK
Sayfalar 59 - 66

10.
Lennox- Gastaut Sendromu Klinik, EEG ve Prognoz Özellikleri
The clinical course and outcome in Lennox- Gastaut syndrome
Ahmet GÖKÇAY, Hatice KARASOY, Özgül EKMEKÇİ, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 67 - 74

11.
İnfantil Spazmda Vigabatrin Tedavisi
Vigabatrin fherapy in infantile spasms
Ahmet GÖKÇAY, Özgül EKMEkÇİ, Hatice KARASOY, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 75 - 82

12.
Epileptik Hastalarda Contingent Negative Variation Çalışması
Contingent Negative Variation Study in Epileptic Patients
Gülden AKDAL, Fethi İDİMAN, Barış BAKLAN, Görsev GÜLMEN YENER
Sayfalar 83 - 90

13.
Dirençli Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi, Patoloji ve Cerrahi sonrası Prognoz
lntractable Temporal Lobe Epilepsies; Surgery, Pathology and Postoerative Prognosis
Gülnihal KUTLU, Ayşe KARATAŞ, Ece ÇAKIROĞLU, A. Şebnem SOYSAL, Ayşe SERDAROĞLU, Erhan BİLİR, Atilla ERDEM
Sayfalar 91 - 98

14.
El İle Uzatılmış, Papaverin ile Farmakolojik Ereksiyon Yapılmış ve Gevşek Penisde Dorsal Penil Sinir Duysal İletim Hızı Çalışması
Nerve Conduction Velocity of Dorsal Penile Nerve in Flask Penis and Erect Penis Either by the Way of Papaverin lnjection or Elongation by Hand
Murat AKSU, Oğuz EKMEKÇİOĞLU, Uğur YILMAZ
Sayfalar 99 - 106

OLGU SUNUMU
15.
Tremor Tedavisinde Gamma Knife: Olgu Sunumu
Gamma Knife for the treatment of tremor: Case report
Selçuk PEKER, Türker KILIÇ, M. Necmettin PAMİR
Sayfalar 107 - 112

16.
Tek Taraflı Papilit ile Başvuran Mu/tipi Skleroz Olgusu
A Case of Mu/tiple Sclerosis Presenting As Unilateral Papillitis
Nurgül YILMAZ, Ebru ÖZAY, Funda AÇIKGÖZ, Nursel AYDIN
Sayfalar 113 - 118

17.
Duyusal Ataksik Bir Hastada Primer Sjögren Sendromu ve Duyusal Poliganglionopatı
Primary Sjögren 's Syndrome and Sensorial Polyganglionopathy Existed in the Patient
Emel KÖSEOĞLU, Ali Ö. ERSOY, Hüseyin DEMİR, Abdullah TALASLIOĞLU
Sayfalar 119 - 124

18.
Cadasil Bir Olgu Sunumu
Cadasil A Case Report
Ertuğrul BOLAYIR, Ayşenur TAŞ, Celal KALOĞLU, Kamil TOPALKARA, Aytekin AKYÜZ
Sayfalar 125 - 130

19.
Mitokondrial Hastalıklar ve Tedavileri
Mitochondrial Disorders and Treatment
Alev LEVENTOĞLU, Reha KURUOĞLU
Sayfalar 131 - 142

20.
Alzheimer Hastalığının İmmunopatogenezi
Immunopathogenesis Of Alzheimer's Disease
Ceyla İRKEÇ
Sayfalar 143 - 154

21.
Bilimsel Düşüncenin Kaynağı Ege'den Epilepsi Tedavisine ilişkin Düşünceler
Bilimsel Düşüncenin Kaynağı Ege'den Epilepsi Tedavisine ilişkin Düşünceler
Mustafa BAŞOĞLU
Sayfalar 155 - 160
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Türk Nöroloji Tarihinden Bir Sayfa
Türk Nöroloji Tarihinden Bir Sayfa

Sayfalar E1 - E10
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale