e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 7 (2)
Cilt: 7  Sayı: 2 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VI

2.
Sağlıklı Erişkinlerde Hippokampus Volüm Ölçümleri: Geçerlilik Çalışması
Hippocampal Volumetric Measurements in Healthy Adults: Validation Study
Demet KINAY, Hülya YETİŞ, Reha TOLUN, Candan GÜRSES, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT
Sayfalar 1 - 12

3.
Dirençli Temporal Lob Epilepsisinde Hippokampus Volum Ölçümleri: Görsel ·Değerlendirme ile Karşılaştırma
Magnetic Resonance Imaging (MRI) Volumetric Measurements of Hippocampus in Intractable Temporal Lobe Epilepsy: Comparison With Visual Analysis.
Demet KINAY, Candan GÜRSES, Rezzan TUNCAY, Hülya YETİŞ, Reha TOLUN, Betül BAYKAN, Ayşen GÖKYİĞİT
Sayfalar 13 - 24

4.
Fotosentif Epilepsilerde Görsel Uyarılmış Potansiyeller
Visual Evoked Potentials in Photosensitive Epilepsy
Ahmet GÖKÇAY, Figen GÖKÇAY, Neşe ÇELEBİSOY, Özgül EKMEKÇİ, Dilek DEMİR KIYLIOĞLU, Hatice KARASOY
Sayfalar 25 - 30

5.
Yavaş Uykuda Elektriksel Status Epileptikus ve Epileptik Sendromlar
Electrical Status Epilepticusduring Slow Sleep and Epileptic Syndromes
Özgül EKMEKCİ, Ahmet GÖKÇAY, Hatice KARASOY, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 31 - 42

6.
Müzik Yeteneği Olanlarda Uyumsuzluk Negativitesinin Değerlendirilmesi
Mismatch Negativity in Music Talented
Korkut YALTKAYA, Hülya AYDIN, Ferah KIZILAY, Berrin AKTEKİN
Sayfalar 43 - 48

7.
Strokta Risk Faktörü Olarak Proteinüri
Evaluating Proteinuria as A Risk Factor For Stroke
Şerefnur ÖZTÜRK, Emel ERSÖZ, Şenay ÖZBAKIR
Sayfalar 49 - 56

8.
Parkinson Hastalarında Görülen Gastrointestinal Sistem Bozuklukları ve Tedavisi
Management of The Gastrointestinal Disturbances in Parkinson's Disease Patients
Aynur ÖZGE, Mehmet SARAÇOĞLU
Sayfalar 57 - 64

9.
Migren Tipi Başağrısı Olan Hastalarda İnterlökin-2 Düzeyi
lnterleukin-2 Levels inPatients with Migraine Type Headache
Pınar ÇE, Şevket YALIN, Şükran KÖSE, Muhteşem GEDİZLİOĞLU
Sayfalar 65 - 70

10.
Çocukluk Çağı Distonileri
Childhood Dystonia
Ahmet GÖKÇAY, Hatice KARASOY, Özgül EKMEKÇİ, Ayfer ÜLKÜ
Sayfalar 71 - 82

11.
Karotis Arter Diseksiyonuna Bağlı Ardışık Kalıcı Görme Kaybı ve İnme
Simultaneous Permanent Visual Loss and Stroke Due to Carotid Artery Dissection
İbrahim AYDOĞDU, Ayşın KISABAY, Nilgün ARAÇ
Sayfalar 83 - 88

12.
Postural Ortostatik Taşikardi Sendromu (POTS): İki Vakada Klinik ve Transkraniyal Doppler-Tilt Testi Bulguları
The Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome: Clinical and Transcranial Doppler-Tilt Test Findings of Two Cases
Babür DORA, Sevin BALKAN
Sayfalar 89 - 96

OLGU SUNUMU
13.
Olası Bir Jacob Creutzfeldt Hastası ve Diffüzyon Ağırlıklı MR'de Bilateral Bazal Ganglion Hiperintensitesi-0lgu Sunumu
A Patient With Possible Creutzfeldt Jacob Disease and Bilateral Basal Ganglional Hiperintensity in Diffusionweighted MRI (Case Report)
Yahya ÇELİK, Ufuk UTKU
Sayfalar 97 - 102

14.
Erişkin Başlangıçlı Nemalin Miyopati
Adult-Onset Nemaline Myopaty
Nur YÜCEYAR, Hatice KARASOY
Sayfalar 103 - 110

15.
Behr Sendromu
Behr Syndrome
Yeşim YETİMALAR, Nevin GÜRGÖR, Elif ÖZDEMİR, Mustafa BAŞOĞLU
Sayfalar 111 - 114

16.
Antifosfolipid Antikor Sendromu: Olgu Sunumu
Antiphospholipid Antibody Syndrome: Case Report
Hacer US ANAÇ, Işıl KALYONCU, Hülya KARASULU, Dursun KIRBAŞ
Sayfalar 115 - 120

17.
Parkinson Hastalığında Apomorfin Kullanımı
The Use of Apomorphine in Parkinson 's Disease
Haşmet A. HANAĞASI, Gülüstü KAPTANOĞLU, Murat EMRE
Sayfalar 121 - 130

18.
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Sayfalar E1 - E5
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale