e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 7 (1)
Cilt: 7  Sayı: 1 - 2001
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

2.
Aterotrombotik İnmeli Hastalarda Lipoprotein(a) Düzeylerinin İnfarkt Büyüklüğü ve Prognozla İlişkisi
The Relationship Between The Lipoprotein(a) Levels and lnfarct Volume And Prognosis In Atherothrombotic Stroke Patients
Kemal DEMİRKIRKAN, Dilek NECİOĞLU, Altan YALÇINER, Hulki FORTA
Sayfalar 1 - 8

3.
Akut İskemik İnmede Dekompresif Kraniektomi Uygulaması
Decompressive Craniectomy In Acute Ischemic Stroke
Neşe TUNCER, Sevinç AKTAN, M. Necmettin PAMİR, İlhan ELMACI
Sayfalar 9 - 18

4.
Multipl Sklerozda İnterferon Beta-1 a Sağaltımının İzleminde Multimodal Uyarılmış Potansiyeller
Multimodal Evoked Potentialsin Follow-up of Treatment of Multiple Sclerosis With lnterferon Beta-1 a
Serkan ÖZAKBAŞ, Raif ÇAKMUR, Vesile ÖZTÜRK, Egemen İDİMAN, Fethi İDİMAN
Sayfalar 19 - 26

5.
Relapsing-Remitting MuLtipl Sklerozda lnterferon Beta-1 b Sağaltımı: Klinik ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Sonuçları
lnterferon Beta-1b In TheTreatment Of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis:Clinical and Magnetic Resonance lmaging Results
Serkan ÖZAKBAŞ, Egemen İDİMAN, Handan ÇAKMAKÇI, İlhami KOVANLIKAYA
Sayfalar 27 - 38

6.
Guillain-Barre Sendromunda İntravenöz İmmünoglobulin
lntravenous lmmunoglobulin In Guillain-Barre Syndrome
Sibel K. VELİOĞLU, Cavit BOZ, Mehmet ÖZMENOĞLU
Sayfalar 39 - 46

7.
Farklı Tip Demans Sendromları ve Normal Yaşlı Olgularda Transkranyal Dopplerin Tanı Değeri
The Diagnostics Value of Transcranial Doppler In Varius Dementia Sendromes and Normal Ageing
Mustafa BAKAR
Sayfalar 47 - 54

8.
Distrofinopatili Hastaların Genetik ve Mental Açıdan Değerlendirilmesi
Genetic and Mental Evaluation With Dystrophinopathy Patients
Beril DÖNMEZ, İhsan Ş. ŞENGÜN, Meral OĞUZ, Ayfer ÜLGENALP, Derya ERÇAL, Ahmet GENÇ
Sayfalar 55 - 62

9.
Doğumsal Brakiyal Pleksus Zedelenmeleri:Konservatif Tedavi Sonuçları ve Prognoz Üzerine Etkili Faktörler
Obstetrical Brachial Plexus Palsy: Outcome with Conservative Managementand Factors Effecting the Prognosis
Okter AMAÇ, Ferah GENEL, Füsun ATLIHAN, İbrahim ÖZTURA, Nedret URAN
Sayfalar 63 - 72

10.
Hemifasiyal Spazmda Fasiyal F Dalgası ve Efaptik Anormal Kas Yanıtları: Patofizyolojinin ve Botulinum ToksinTedavisinin Etkilerinin Değerlendirilmesi
Facial F Waves And Ephaptic Abnormal Muscle Responsesin Hemifacial Spasm:Evaluation Of Pathophysiology And Effect Of Botulinum Toxim Therapy
Cengiz TATAROĞLU, Raif ÇAKMUR, Fethi İDİMAN
Sayfalar 73 - 80

11.
Bell Felcinde Göz Kırpma Refleksinin Prognostik Değeri
Prognostic Value of Blink Reflex in Bell's Palsy
Işıl ÖZDOĞAN, İbrahim ÖZTURA, Mustafa BAŞOĞLU
Sayfalar 81 - 88

OLGU SUNUMU
12.
Progressif Multifokal Lökoensefalopati:Klinik, MRG ve Nöropatolojik Bulgular
Progressive Multifocal Leucoencephalopathy: Clinical, Neuroradiologicaland Neuropathological Findings
Sevin BALKAN, Babür DORA, Gülay ÖZBİLİM, Cem AÇIKBAŞ, Ali ÜNAL
Sayfalar 95 - 100

13.
Paroksismal Diskinezili Dört Olgu Sunumu
Paroxysmal Dyskinesia: Report of Four Cases
Funda UYSAL TAN, Hatice BALABAN, Sedat ULKATAN, Cenk AKBOSTANCI
Sayfalar 101 - 108

14.
X'e Bağlı Adrenolökodistrofinin İlginç Bir Prezentasyonu: Yineleyen Akut Ansefalopati Tablosu
An lnteresting Presentation of X-linked Adrenoleukodystrophy: Recurrent Acute Encephalopathy
Sertaç ARSLANOĞLU, Nedret URAN, Murat HIZARCIOĞLU, Tuba TURUL
Sayfalar 109 - 116

15.
Parkinson Hastalığında Apomorfin Kullanımı
THE USE OF APOMORPHINE IN PARKINSON'S DISEASE
Haşmet A. HANAĞASI, Gülüstü KAPTANOĞLU, Murat EMRE
Sayfalar 117 - 126

16.
İnme ve Hipertansiyon
Hypertension And Stroke
Yakup KRESPİ, Oğuzhan ÇOBAN
Sayfalar 127 - 136

17.
Vertigo Sağaltımında Temel İlkeler ve Yeni Açılımlar
Basic Guidelines And New Strategies İn Vertigo Management
Barış BAKLAN
Sayfalar 137 - 146

18.
Alkol ve Epilepsi
Alcohol and Epilepsy
Baki ARPACI
Sayfalar 147 - 152

19.
Nöronal Koruma ve Epilepsi
Neuroprotection and Epilepsy
Çetin OKUYAZ, Ayşe SERDAROĞLU
Sayfalar 153 - 160

20.
İnme Sonrası Motor Korteks Uyarılabilirliği Üzerine Vibrasyonun Etkileri
The Effects Of Vibration On The Post Stroke Motor Cortex Excitability
Sultan TARLACI, A. Bülent TURMAN, Burhanettin ULUDAĞ, Cumhur ERTEKİN
Sayfalar 161 - 172 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale