e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 6 (4)
Cilt: 6  Sayı: 4 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

2.
Multipl Skleroz'da Sitokin Düzeyleri
Cytokines in Multiple Sclerosis
A. ALTINTAŞ, O. KANTARCI, S. SAİP, A. SİVA, S. ÖZTUZCU, N. HEKİM, P. BOZKURT
Sayfalar 1 - 9

3.
Multipl Skleroz'da Interferon Beta-IA Tedavisi ve Kognitif Testler
Beta lnterferon-lA Treatment in Multipl Sclerosis and Cognitive Functions
E. İDİMAN, G. G. YENER, G. AKDAL, S. ÖZAKBAŞ
Sayfalar 11 - 18

4.
Tıkayıcı Serebrovasküler Hastalıkta Ekstrakranial-İntrakranial Bypass
Extracranial-lnteracranial Bypass in Occlusive Cerebrovasculer Disease
G. SİLAV, K. TUN, H. DOLGUN, A. ATTAR, N. EGEMEN
Sayfalar 19 - 25

5.
Tıkayıcı Tıp Serebrovasküler Hastalıklar ve Vitamin E Düzeyleri
lschemic Cerebro-Vascular Diseases and Vitamin E Levels
M. ÖZKAN, F. GÜVEN, I. ÇOKER, H. GÜĞÜL, Y. ZORLU, M. ÖZÇELİK
Sayfalar 27 - 32

6.
Epilepsi Olgularında Transkraniyal Manyetik Stimulasyonun Klinik ve EEG Uzerine Etkiler
The Effects of Transcranial Magnetic Stimulation on EEG and Clinical Status in Epilepsy
Ş. ÖZKIZILTAN, C. TATAROĞLU, B. BAKLAN
Sayfalar 33 - 37

7.
Serebrovasküler Hastalık Sonrası Gelişen Epilepsi Nöbetleri
Epileptic Seizures After Cerebrovascular Disease
S. K. VELİOĞLU, C. BOZ, Z. ALİOĞLU, B. YALMAN, M. ÖZMENOĞLU
Sayfalar 39 - 45

8.
Uyku ve Epilepsi İlişkisi: Nokturnal Nöbetli İlaç Olgunun İncelenmesi
Relationship of Sleep and Epilepsy: Evaluation of noeturnal epileptic patients
B. BAKLAN, İ. ÖZTURA, F. UZUNEL, H. AYDIN, E. İDİMAN
Sayfalar 47 - 52

9.
Gündüz Uzun Süreli EEG İzlemi
Day Time Long Term EEG Follow-up
B. BAKLAN, İ. ÖZTURA, F. UZUNEL, F. İDİMAN, İ. ŞENGÜN
Sayfalar 53 - 58

10.
Karbamazepin, Difenilhidantoin ve Valproik Asid Kullanan Epileptik Hastalarda Beyin Sapı İşitsel Uyarılmış Potansiyelleri
Brainstem Auditory Evoked Potentials on the Patients Taking Carbamazepin, Phenytoin and Valproic Acid
F. OVAK, İ. ÖZTURA, M. BAŞOĞLU
Sayfalar 59 - 64

11.
Hemifasiyal Spazmlı Hastalarda Beyinsapı Uyarılmış Potansiyallerinin Tanıya Katkısı
The Value of Brainstem Auditory Evoked Potentials on Diagnosis of Hemifacial Spasm
P. ÇE, A. KULAN, M. GEDİZLİOĞLU, Ş. YALIN, C. ÇALLI
Sayfalar 65 - 71

12.
Karpal Tünel Sendromu Tanısında Terminal Latans İndeksi
Terminal Latency lndex in the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome
E. KÖSEOĞLU, M. MİZRA, A. TALAŞLIOĞLU, Ş. DELİBAŞ, A. SOYUER
Sayfalar 73 - 80

13.
Diyabetik Nöropatid lsı Testinin Değeri
The Value of Thermography in Diabetic Neuropathy
A. ALAŞ, M. ÇELİK, H. FORTA
Sayfalar 81 - 86

14.
Duysal Polinöropati Gelişmiş Diyabetik Hastaların Vücut Yağ Yüzdesi ve Yağ Dağılımı Değişiklikleri
Body Fat Percent and the Changes in Fat Distribution Parameters of Diabetic Patients Suffered from Sensorial Type Polyneuropathy
S. YARDIMCI, S. ÇOMOĞLU, Z. OKÇU
Sayfalar 87 - 95

15.
Afazik Hastalarda Lezyon Yeri Tayininde MRG ve SPECT İlişkisi
MRI and SPECT Relationship in Lesion Localization of Aphasics
A. ATCI, B. YÜRÜTEN, G. TAŞTEKİN, S. AÇIKGÖZOĞLU, S. İLHAN
Sayfalar 97 - 107

16.
Afazi Prognozunun Tayininde SPECT'in Yeri
The Value of SPECT in Determining the Prognosis of Aphasia Summary
B. YÜRÜTEN, A. ATCI, G. TAŞTEKİN, M. E. ÜSTÜN
Sayfalar 109 - 116

17.
Çöliyak Hastalığı ile İlişkili Polinöropati
Polyneuropathy in Association With Coeliac Disease
K. TUTKAVUL, C. ÖRKEN, M. SÖKMEN, H. TİRELİ, N. Ö. ÖZBAY, Y. PARMAN
Sayfalar 117 - 125

18.
Tuberoz Sklerozda Subependimal Dev Hücreli Astrositoma
Subependymal Giant Cell Astrocytoma in Tuberous Sclerosis
Ö. EKMEKÇİ, A. GÖKÇAY, H. KARASOY, A. ÜLKÜ
Sayfalar 127 - 132

19.
Nöromiyotoni ve Epilepsi: Olgu Sunumu
Neuromyotonia and Epilepsy: Case Report
R. ÇAKMUR, V. ÖZTÜRK, E. İDİMAN, A. GENÇ, Ş. FADILOĞLU
Sayfalar 133 - 143

20.
Faringeal-Brakiyal-Servikal ve Fasiyal Güçsüzlük Gösteren Bir Miller Fisher Varyantı
Miller Fisher-Syndrome with faryngeal-brachial-cervical and facial weakness: A case report
N. YÜCEYAR, Z. ÇOLAKOĞLU, Ş. ARICI, Ö. AKYÜREKLİ
Sayfalar 145 - 151

OLGU SUNUMU
21.
Joubert Sendromu: Üç Olgu Sunumu
Joubert Syndrome: A Report of Three Cases
F. GENEL, D. ÖZDEMİR, N. URAN, F. ATLIHAN
Sayfalar 153 - 160

22.
Diyabetik Polinöropati Etiyopatogenezinde Oksidan Stresin Rolü
The Role of Oxidant Stress in Etiopathogenesis of Diabetic Polyneuropathy
S. YARDIMCI, S. ÇOMOĞLU
Sayfalar 161 - 167

23.
Yaşlılık İmmunolojisi
lmmune Senescence
C. İRKEÇ
Sayfalar 169 - 176

24.
Baş Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım - Növiba 4. Sempozyumu
Baş Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım - Növiba 4. Sempozyumu

Sayfalar 176 - 183
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Duyuru
Announcement

Sayfalar 184 - 186
Makale Özeti | Tam Metin PDF

26.
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Sayfalar 187 - 189
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale