e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 6 (1)
Cilt: 6  Sayı: 1 - 2000
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

2.
Parkinson Hastalığında Ablatif Cerrahi Tedavisi: 18 Olgunun Üç Yıldan Uzun Süre İzlem Sonuçları
Ablative surgery in Parkinson's Disease: A Long-Term Follow-up of 18 Patients
Sibel ERTAN, Hülya APAYDIN, Şakir DELİL, Sibel ÖZEKMEKÇİ, Orhan BARLAS
Sayfalar 7 - 16

3.
Parkinson Hastalığının Ortaya Çıkışına Genel Anestezinin Etkisi
Effect of General Anesthesia on the Emergence of Parkinson's Disease
M. Cenk AKBOSTANCI, Funda TAN, Sıla USAR, Hatice BALABAN, Nermin MUTLUER
Sayfalar 17 - 22

4.
Sekonder Jeneralize Tonik-Klonik Nöbetlerde Lokalizan Bulgular: Bir videoteyp analiz çalışması
Localizing Findings in the Secondarily Generalized Tonic-Clonic Seizures: A study with videotape analysis
Hikmet YILMAZ, Christoph BAUMGARTNER
Sayfalar 23 - 29

5.
Farklı Tipteki Epileptik Nöbetlerin Tanısında Postiktal Dönemde Kreatin Kinaz Enzimi ve Prolaktin Hormonu Serum Düzeylerinin Değeri
Creatin Kinaze Enzyme and Prolactin Serum Level Values in Postictal Period in the Diagnosis of Epileptic Attacks of Various Types
İbrahim ÖZTURA, Muhteşem GEDİZLİOĞLU
Sayfalar 31 - 36

6.
Rett Sendromunda Elektrofizyolojik Bulgular
Electrophysiological Findings in Rett Syndrome
Ahmet GÖKÇAY, Neşe Çelebisoy, Figen Gökçay, Özgül Ekmekçi, Hatice Karasoy, Ayfer Ülkü
Sayfalar 37 - 44

7.
Görsel Auralı ve Yaygın Migren'de Patern-Vep Analizi
The Analysis of PR-VEP in Migraine with Visual Aura and Common Migraine
Temel TOMBUL, Ömer ANLAR, Mesude KİSLİ, Osman TANIK
Sayfalar 45 - 52

8.
Psikojen Tremor
Psychogenic Tremor: Report of Five Cases
Şakir DELİL, Sibel ERTAN, Hülya APAYDIN, Cengiz YALÇINKAYA, Sibel ÖZEKMEKÇİ
Sayfalar 53 - 60

9.
Alzheimer Hastalığı ve Nöropsikolojik Testler
Alzheimer Hastalığı ve Nöropsikolojik Testler

Sayfalar 59 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Temporal Arterit
Temporal Arteritis
F. GÖKÇAY, A. GÖKÇAY, F. YILMAZ, G. YÜCE
Sayfalar 61 - 66

11.
Amiyotrofik Lateral Skleroz ile Frontal Lob Demansı
Frontal Lobe Dementia With Amyotrophic Lateral Sclerosis
Erdem TÜZÜN, Haşmet Ayhan HANAĞASI, Gülüstü KAPTANOĞLU, İ. Hakan GÜRVİT
Sayfalar 67 - 73

OLGU SUNUMU
12.
Serebral Tutumlu Bir Wegener Granulomatozis Vakası: Olgu sunumu
Wegener's Granulomatosis With Cerebral lnvolvement
Sibel K. VELİOĞLU, Zekeriya ALİOĞLU, Mehmet ÖZMENOĞLU, Necdet ARI
Sayfalar 75 - 81

13.
İskemik Bilateral Operküler Sendrom
lschemic Bilateral Opercular Syndrome
Canan TOGAY IŞIKAY, Canan YÜCESAN, Aytaç YİĞİT, Adil ÇULCUOĞLU, Nezih YÜCEMEN
Sayfalar 83 - 88

14.
Benign Rekürrent Aseptik Menenjit (Mollaret Menenjiti): Olgu Sunumu
Benign Recurrent Aseptic Meningitis (Mollaret's Meningitis): Case Report
Vesile ÖZTÜRK, Berril DÖNMEZ, Kürşad KUTLUK, Görsev Gülmen YENER
Sayfalar 89 - 95

15.
İnmede Yutma Bozukluğu: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Dysphagia in Stroke: Review of the Literature
Sultan TARLACI, Cumhur ERTEKİN, İbrahim AYDOĞDU
Sayfalar 97 - 105

16.
Göz hareketleri Kayıtlama Teknikleri ve Klinik Yansımaları
Göz hareketleri Kayıtlama Teknikleri ve Klinik Yansımaları
Gülden AKDAL
Sayfalar 107 - 118

17.
Duyuru
Announcement

Sayfalar 119 - 121
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ YAYIN KURALLARI

Sayfalar 122 - 124
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale