e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 5 (2)
Cilt: 5  Sayı: 2 - 1999
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

2.
Editörden
Editorial

Sayfa V

3.
LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS
Kaynak SELEKLER
Sayfalar 73 - 80
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
AKUT İSKEMİK İNME TEDAVİSİNDE TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULAMA REHBERİ
M. Akif TOPÇUOĞLU, Okay SARIBAŞ
Sayfalar 81 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
BİR MOTOR NÖRON HASTALIĞI AİLESİNDE CuZnSOD GENİNDE MUTASYON
CuZnSOD Gene Mutation in a Turkish Motor Neuron Disease Family
G. AKMAN DEMİR, H. A. İDRİSOĞLU, O. ÇOBAN, G. SARUHAN DİRESKENELİ, C. ÖZDEMİR
Sayfalar 87 - 91

6.
GLİAL TÜMÖRLERDE GENETİK ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI Tümör Kültürü Çalışması
Investigation of Genetic Characteristics of Glial Tumors
E. OĞUL, S. AKÇALAR, E. KORFALI, A. BEKAR, Ş. TOLUNAY, F. TURAN, S. ARTAN
Sayfalar 92 - 94

7.
ALZHEİMER HASTALIĞI VE PARKİNSON HASTALIĞINDA NÖROPSİKOLOJİK VE NÖROFİZYOLOJİK İNCELEMELER VE KARŞILAŞTIRILMASI
Investigation and Comparison of the Neurophysiological and Neuropsychological Assessments in Alzheimer Dementia and Parkinson's Dementias
Y. KARAMAN, E. KÖSEOĞLU
Sayfalar 95 - 102

8.
HEMİPARKİNSONİZMDE ORTA LATANSLI SOMATOSENSORYEL UYARILMIŞ POTANSİYELLER
Middle Latency Somatosensory Evoked Potentials in Hemiparkinsonism
A. SOYSAL, F. ÖZER, B. ARPACI
Sayfalar 103 - 107

9.
ISPARTA İLİ İNME İNSİDANSI
Incidence of Stroke in Isparta Province Turkey
G. AKHAN, S. KUTLUHAN, N. EREN, H. R. KOYUNCUOĞLU, S. DEMİRCİ
Sayfalar 108 - 114

10.
HİPERHOMOSİSTEİNEMİNİN İSKEMİK İNMEDEKİ ROLÜ
The Role of Hyperhomocysteinemia in İschemic Stroke
Şeref DEMİRKAYA, Okay VURAL, Ahmet AYDIN, Zeki GÖKÇİL, M. Akif TOPÇUOĞLU, Aşkın IŞIMER
Sayfalar 115 - 119

11.
SAK'LARDA PRE-OP NİMODİPİN KULLANIMININ PROGNOZA ETKİSİ
The Effect of Nimodipine Usage Preoperativly on Prognosis in Spontan Subarachnoid Hemorrage
M. ÖZKAN, M. ÖZÇELİK, E. ERSOY, S. KESKEN, Y. ZORLU
Sayfalar 120 - 123

12.
İNTRASEREBRAL HEMORAJİ VE SEREBRAL İNFARKT OLGULARINDA VENTRİKÜLER DE-REPOLARİZASYON PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of Ventricular De-Repolarisation Parameters in lntracerebral Hemorrhage and Cerebral Infarction Patients
A. İLHAN, C. TUNCER, A. BÖLÜK, E. YÜKSEKKAYA, H. PEKDEMİR, C. ÖZCAN
Sayfalar 124 - 127

13.
YAŞLILARDA MYASTENİA GRAVİS
Late-onset Myasthenia Gravis
C. YÜCESAN, D. TUNCEL, N. YÜCEMEN, N. MUTLUER
Sayfalar 128 - 132

14.
YÜZEYEL ELEKTRODLARLA RADİAL SİNİR İLETİMLERİ
Radial Nerve Conductions With Surface Electrodes
A. Bora TOKÇAER, A. İ. BAYSAL
Sayfalar 133 - 136

15.
YATAN HASTALARDAN İSTENEN NÖROLOJİ KONSÜLTASYONLARI
The Consultations of Neurology for Hospitalized Patients
H. YILMAZ, C. TOSUN, İ. OKUDUR
Sayfalar 137 - 140

16.
NÖROBRUSELLOZA BAĞLI BİR GEÇİCİ İSKEMİK ATAK VAKASI
Transient İschemic Attack Due to Neurobrucellosis; A Case Report
C. TOGAY IŞIKAY, A. BİNGÖL, A. BİNGÖL, N. MUTLUER
Sayfalar 141 - 143

OLGU SUNUMU
17.
DEMİR EKSİKLİĞİ VE RESTLESS LEGS SENDROMU: ÜÇ OLGU SUNUMU
lron Deficiency and Restless Legs Syndrome; Three Cases
C. TOGAY IŞIKAY, A. BİNGÖL, N. MUTLUER
Sayfalar 144 - 147

18.
PROGRESİF GÖRME KAYBI OLUŞTURAN BÜYÜK, SAKKÜLER KAROTİD-OFTALMİK ANEVRİZMA: OLGU SUNUMU
A Large and Saccular Carotido-Ophthalmic Aneurysm Caused Progressive Visual Loss: Case Report
A. Ş. UMUR, T. ÖZDEMİRKIRAN, H. ŞİRİN, A. SAĞDUYU
Sayfalar 148 - 150

19.
YAYIN ETİĞİ
YAYIN ETİĞİ

Sayfalar 151 - 154
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale