e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 1999
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

2.
Editörden
Editorial

Sayfa VIII

3.
FRONTO-TEMPORAL DEMANSLAR
Kaynak SELEKLER
Sayfalar 3 - 8
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
SEREBRAL İSKEMİDE İNFLAMASYON VE SİTOKİNLER
Okay SARIBAŞ
Sayfalar 9 - 16
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
METİLPREDNİZOLONUN RELAPS VE REMİSYONLARLA GİDEN MULTİPL SKLEROZDA HASTALIK PROGRESYONUNA OLAN ETKİSİ: ALTI YILLlK TAKİP SONUÇLARI
The Effect of Methylprednisolone on Disease Progression in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis: six year-follow up results.
D. İ. GÜNAL, M. GÜLERYÜZ, E. KARAGÖZ, N. BEKİROĞLU, S. AKTAN
Sayfalar 17 - 19

6.
KORTİKAL DİSGENEZİS: KLİNİK, ELEKTROGRAFİK, RADYOLOJİK VE HİSTOPATOLOJİK BULGULAR
Cortical dysgenesis: Clinical Electrographic, Radiological and Bistopathological Findings
D. TÜRKDOĞAN, M. M. ÖZEK, Ö. KURTKAYA, S. ZAİMOĞLU, A. DAĞÇINAR, Z. YILMAZ, A. SAV, M. N. PAMİR
Sayfalar 20 - 26

7.
ABSANS STATUS EPİLEPTİKUS: EEG BULGULARI ve KLİNİK İZLEM
Absence Status Epilepticus: EEG findings and clinical follow-up
B. BAYKAN KURT, G. AKMAN DEMİR, C. GÜRSES, A. GÖKYİĞİT
Sayfalar 27 - 31

8.
EPİLEPSİNİN HÜCRESEL VE BİYOKİMYASAL MEKANİZMALARI
Cellular and Biochemical Mechanisms in Epilepsy
H. UYSAL, H. BOLAY
Sayfalar 32 - 36

9.
MİGREN VE MİGREN İLE EPİLEPSİ BİRLİKTELİĞİ: Bir Prevalans Çalışması
Migraine and Association of Migraine and Epilepsy: A prevalence study
Y. ÖZKUL, A. AKYÜZ, K. TOPALKARA, Ş. DENER, S. TOPAKTAŞ
Sayfalar 37 - 41

10.
WİLSON HASTALIĞINDA MULTİMODAL UYARILMIŞ POTANSİYELLER VE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
Multimodal Evoked Potentials and Magnetic Resonance Imaging in Wilson's disease
F. GÖKÇAY, N. ÇELEBİSOY, A. GÖKÇAY, H. KARASOY, Ö. AKYÜREKLİ, A. ÜLKÜ
Sayfalar 42 - 45

11.
YORGUNLUK: Temel Mekanizmalar ve Klinik Yaklaşım
Fatigue :The Basic Mechanisms and Clinically Approach
Nur YÜCEYAR, Hatice KARASOY
Sayfalar 46 - 50

12.
MULTİPLE SKLEROZ ve YORGUNLUK
Multiple Sclerosis and Fatigue
Nur YÜCEYAR, Ayşe SAĞDUYU
Sayfalar 51 - 54

OLGU SUNUMU
13.
DERİN SEREBRAL VENÖZ TROMBOZLU İKİ OLGU SUNUMU
Presentation of two cases with deep cerebral vein thrombosis
M. ÇELEBİSOY, M. BAŞOĞLU, E. MERTOĞLU ÖZDEMİR, C. GÜLER, B. ÖZER, G. IRTMAN
Sayfalar 55 - 57

14.
ANTİTROMBİN III VE SNEDDON SENDROMU: Olgu Sunumu
Antitrombin III and Sneddon's Syndrome: A case report
E. BOLAYIR, H. KEÇECİ, M. AKYOL, A. TAŞ
Sayfalar 58 - 60

15.
EMOSYON VE OTONOM SİNİR SİSTEMİ
Emotion and Autonomic Nervous System
K. TOPALKARA, A. ARSLAN
Sayfalar 61 - 65

16.
BİLATERAL NERVUS SURALİS YOKLUĞU: OLGU SUNUMU
Bilaterally Absence of The Sural Nerve
M. A. ÇAN, M. H. ULUUTKU, Z. KURTOĞLU
Sayfalar 66 - 67

17.
MULTİPL MYELOM VE PARANEOPLASTİK SEREBELLAR DEJENERASYON
Multiple Myeloma and Paraneoplastic Cerebellar Degeneration
M. YAĞCI, S. BİR, G. SUCAK, R. HAZNEDAR
Sayfalar 68 - 69

18.
Düzeltme
Erratum

Sayfa 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale