e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 3 (3)
Cilt: 3  Sayı: 3 - 1997
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - VII

2.
Editörden
Editorial

Sayfa VIII

3.
NÖROİMMUNOLOJİ'DE TEMEL KAVRAMIAR
Basic Concept in Neuroimmunology
Egemen İDİMAN
Sayfalar 83 - 97

4.
MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE SANTRAL SİNİR SİSTEMİ DEMİYELİNİZAN HASTALIKLARI (MS ve ADEM)
Rana KARABUDAK
Sayfalar 98 - 103
Makale Özeti | Tam Metin PDF

5.
MULTİPL SKLEROZDA KULLANILAN KLİNİK SKALALAR
Clinical Scales for Multiple Sclerosis
Kadriye ARMUTLU, Rana KARABUDAK
Sayfalar 104 - 110

6.
AKUT İSKEMİK İNMEDE TROMBOLİTİK TEDAVİ
M. Akif TOPÇUOĞLU, Saruhan ÇEKİRGE, Okay SARIBAŞ
Sayfalar 111 - 119
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
AVRUPA'DA AKADEMİK NÖROLOJİ VE NÖROLOJİK GÖRÜNTÜLEME: Günümüzdeki görünüm ve gelecekteki yapılanma
J. OLESEN
Sayfalar 120 - 126
Makale Özeti | Tam Metin PDF

8.
MİGREN PROFİLAKSİSİNDE MAGNEZYUM: Çift Kör-Plasebo Kontrollü Çalışma
Magnesium for migraine prophylaxis: A Double-Blind Plascebo Controlled Trial
Şeref DEMİRKAYA, Okay VURAL, Zeki GÖKÇİL, Erdal EROĞLU, Fatih ÖZDAĞ, Muzaffer YARDIM
Sayfalar 127 - 130

9.
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK OTİZM VE EPİLEPSİ
Pervasive Developmental Disorder / Autism and Epilepsy
Barış KORKMAZ, Ayla ÖCAL SİFOĞLU, Veysi DEMİRBİLEK
Sayfalar 131 - 135

10.
KORTİKAL VE SUBKORTİKAL LEZYONLARDA AGRAFİ ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
Investigation and Comparison of the Agraphia Features in Cortical and Subcortical Lesions
Yahya KARAMAN, Emel KÖSEOĞLU
Sayfalar 136 - 144

11.
MYASTHENIA GRAVIS'TE TIMUS İNCELEMESİ
Investigation of Thymus In Myasthenia Gravis
Muhteşem GEDİZLİOĞLU, Zehra ADIBELLİ, C. Ahmet KULAN, R. Reha BİLGİN, Pınar ÇE
Sayfalar 145 - 149

12.
SAĞ VE SOL BASKIN EL KULLANIMININ MENTAL FONKSİYONLAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mental Aspects of Right Left Handedness
Yahya KARAMAN, A. S. GÖNÜL, Murat AKSU, Emel KÖSEOĞLU
Sayfalar 150 - 156

13.
TEDAVİDEKİ EPİLEPTİK HASTALARDA OTONOM NÖROPATİ
Autonomic Neuropathy in Patients Taking Antiepileptic Drug
İ. TOPALKARA, S. TOPAKTAŞ, T. ERSELCAN, K. TOPALKARA, A. AKYÜZ
Sayfalar 157 - 161

14.
ß-TALASEMİ İNTERMEDİAYA BAĞLI SPİNAL KORD KOMPRESYONU
Spinal Cord Compression in ß Thalassemia Intermediate
Daryuş HAYDARİ, Rana KARABUDAK, Ersin TAN
Sayfalar 162 - 164

15.
ATİPİK MRG BULGULARI OLAN BİR NÖROSARKOİDOZ VAKASI
A Case of Neurosarcoidosis With Atypical MRI Findings
Babür DORA, Nursel AYDIN, İlhan ERDEN
Sayfalar 165 - 167

OLGU SUNUMU
16.
DYKE-DAVIDOFF-MASSON SENDROMU Bir Olgu Sunumu
Dyke-Davidoff Masson Syndrome: A case report
A. AKYÜZ, E. BOLAYIR, K TOPALKARA
Sayfalar 168 - 170

17.
Prof. Dr. DOĞAN ÖGE
Prof. Dr. DOĞAN ÖGE

Sayfa 171
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Konu ve Yazar İndeksi
Subject and Author Index

Sayfalar 173 - 174
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Duyuru
Announcement

Sayfa E1
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale