e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 3 (1)
Cilt: 3  Sayı: 1 - 1997
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - IV

2.
Editörden
Editorial

Sayfa V

3.
EGE İNME VERİ TABANI: Ege Bölgesinde Hastane Tabanlı Çalışma 2000 İnme Hastasının Analizi
Ege Stroke Data Bank: An Analysis of 2000 Patients With Stroke
Emre KUMRAL, Bekir ÖZKAYA, Egemen VARDARLI, Ayşe SAĞDUYU, Hadiye ŞİRİN, Murat PEHLİVAN
Sayfalar 3 - 12

4.
MİGREN VE EPİLEPSİ
Migraine and Epilepsy
Günfer GÜRER, Serap SAYGI, Abdurrahman CİĞER
Sayfalar 13 - 18

5.
HEMORAJİK TRANSFORMASYON GÖSTEREN AKUT SEREBRAL İNFARKTLARDA LEZYON VE KLİNİK ÖZELLİKLER
Clinical and Lesion Related Features in Acute Cerebral Infarcts which have Hemorrhagic Transformation
Şerefnur ÖZTÜRK, Taşkın DUMAN, Tülay ÖZTAŞ, Şenay ÖZBAKIR
Sayfalar 19 - 25

6.
GUİLLAİN-BARRÉ SENDROMUNDA İMMUNGLOBULİN TEDAVİSİ VE ELEKTROFİZYOLOJİK BULGULAR
Immunoglobulin Treatment and Electrophysiological Findings in -Guillain-Barrè Syndrome
Münevver ÇELİK, Buket OFLAZOĞLU, Hulki FORTA
Sayfalar 26 - 32

7.
NÖROANEMİK SENDROM: Yirmi beş olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Neuroanemic Syndrome: Retrospective analysis of 25 cases
Kaan BALKIR, Ayşe SAĞDUYU
Sayfalar 33 - 36

8.
KALICI VEJETATİF DURUMDAKİ HASTALARIN KLİNİK, ELEKTROFİZYOLOJİK VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ İLE İZLENMESİ
Clinical Electrophysiological and İmaging Findings in Patients With Persistent Vegetative State.
Yaşar KÜTÜKÇÜ, Zeki ODABAŞI, Zeki GÖKÇÜ, Okay VURAL, Muzaffer YARDIM
Sayfalar 37 - 42

9.
HEMİPLEJİK HASTALARIN ERKEN REHABİLİTASYONUNDA MARGARET JOHNSTONE VE TODD-DAVIES YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Comparison of Mergaret-Johnstone and Todd-Davies Methods in Early Rehabilitation of Hemiplegic Patients
Mehmet KARAKAYA, Nezire KÖSE, Saadet OTMAN, Tunçalp ÖZGEN
Sayfalar 43 - 48

10.
SANTRAL SİNİR SİSTEMİNİN PRİMER ANJİİTİ'NDE MRG BULGULARI
MRI Findings in Primary Angitis of Central Nervous System
Ufuk UTKU, Cengiz BALOĞLU, Nurgül AYDIN
Sayfalar 49 - 51

11.
TRAVMATİK POSTERİOR İNTEROSSEÖZ SİNİR NÖROPATİSİ
Traumatic Posterior Interosseos Nerve Neuropathy
Ali AKYOL, Burhanettin ULUDAĞ, Hasan TEKGÜL, Cumhur ERTEKİN
Sayfalar 52 - 54

12.
BENİGN İNTRAKRANİAL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA BEYİN OMURİLİK SIVISI BASINCININ İZLEMİNDE GÖRSEL UYARILMA POTANSİYELLERİ
Visual Evoked Potentials in Benign Intracranial Hypertension To Follow up Cerebrospinal Fluid Pressure
Murat AKSU, Ömer SOYAK, Emel KÖSEOĞLU
Sayfalar 55 - 57

13.
AKUT KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNE BAĞLI BİR PARKİNSONİZM OLGUSU
Carbon Monoxide Induced Parkinsonism: A Case Report.
Hülya APAYDIN, Aslı BOSTANCI, Sibel ÖZEKMEKÇİ
Sayfalar 58 - 62

14.
Emekli Öğretim Üyelerine Şükran Plaketi Sunuldu
Emekli Öğretim Üyelerine Şükran Plaketi Sunuldu

Sayfalar 63 - 70
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale