e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 29 (1)
Cilt: 29  Sayı: 1 - 2023
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

EDITÖRDEN
2.
Depremin Ardından
After the Earthquake
Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2023.20599  Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEMELER
3.
Multipl Skleroz Tanılı Bireylerde Aşılama – Bölüm I
Vaccination in Individuals with Multiple Sclerosis – Part I
Bilge Piri Çınar, Aslı Tuncer, Nuray Bilge, Sena Destan Bünül, Rabia Gökçen Gözübatık-çelik, Eda Derle Çiftçi, Gencer Genç, Bedriye Karaman, Ahmet Kasım Kılıç, Alp Sarıteke, Meral Seferoğlu, Bedile İrem Tiftikçioğlu, Abdulkadir Tunç, Gülgün Uncu, İrfan Yavaş, Mehmet Fatih Yetkin, Hüsnü Efendi, Aksel Siva
doi: 10.4274/tnd.2023.62592  Sayfalar 2 - 11

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
Baziler Arter Oklüzyonlarında Trombektomi Sonrası Fonksiyonel Sonlanım ve Mortaliteyi Etkileyen Faktörler; Rekanalizasyon Süresi ve Kollateral Skorlama
Factors Affecting Functional Outcomes and Mortality After Thrombectomy for Basilar Artery Occlusions: Recanalization Time and Collateral Scoring
Hasan Hüseyin Karadeli
doi: 10.4274/tnd.2022.06777  Sayfalar 12 - 17

5.
Geçici İskemik Atak Ünitesinin İnme ve Diğer Vasküler Olayların Erken Tanı ve Tedavisi Üzerine Etkileri
The Effects of a “Transient Ischemic Attack Unit” on the Early Diagnosis and Treatment of Stroke and Other Vascular Events
Mine Hayriye Sorgun, Zerin Özaydin Aksun, Seyda Erdoğan, Murat Arslan, Ayşegül Gürsoy Çoruh, Diğdem Kuru Öz, Nil Özyüncü, Elif Peker, Cansın Tulunay Kaya, Kıvılcım Yavuz, Mustafa Erdoğan, Canan Togay Işıkay
doi: 10.4274/tnd.2022.80932  Sayfalar 18 - 23

6.
Migren Hastalarının İnteriktal ve Atak Dönemlerinde Neopterin, Galektin-3, Tümör Nekroz Faktörü Alfa ve İnterlökin-10 Serum Düzeyleri
Serum Levels of Neopterin, Galectin-3, Tissue Necrosis Factor Alpha, and Interleukin-10 During the Interictal and Attack Periods of Patients with Migraine
Ayşe Hedef, Filiz Alkan Baylan, Yakup Dülgeroğlu, Deniz Tuncel Berktaş, Fatma İnanç Tolun
doi: 10.4274/tnd.2022.01947  Sayfalar 24 - 29

7.
Multipl Sklerozda Tükrükteki Oksidatif Durum ve Nötrofil/Lenfosit Oranı
Salivary Oxidative Status and the Neutrophil/Lymphocyte Ratio in Multiple Sclerosis
Çağla Varol, Fatma Yeşim Kırzıoğlu, Serpil Demirci, Melike Dogan Ünlü, Mustafa Calapoğlu, Hikmet Orhan
doi: 10.4274/tnd.2022.15985  Sayfalar 30 - 39

8.
Klinik İzole Sendrom ve Relapsing-Remmitting Multipl Skleroz Hastalarında Difüzyon Tensör Görüntüleme Bulgularının Değerlendirilmesi
Evaluation of Diffusion Tensor Imaging Findings in Clinically Isolated Syndrome and Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis Patients
Özkan Alataş, Berrin Çavuşoğlu, Ali Çaylak, Ahmet Onur Keskin, Egemen İdiman, Fethi İdiman, Emel Ada
doi: 10.4274/tnd.2022.17363  Sayfalar 40 - 45

9.
Eczane Teknisyenleri Arasında Migren ve İlaçla İlgili Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
Assessment of the Level of Knowledge about Migraines and Medication Among Pharmacy Technicians
Recep Baydemir, Duygu Kurt Gök, Şeyma Benli, Murat Gültekin, Mehmet Fatih Yetkin, Elçin Balcı
doi: 10.4274/tnd.2022.26964  Sayfalar 46 - 51

10.
2021’de Erdebil Şehrindeki Acil Hemşireleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Personelinin Akut İnme Yönetimi ile Kanıta Dayalı Bakım Bilgisi ve İnme Bakımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Acute Stroke Management and the Knowledge of Evidence-based Care and Attitudes Toward Stroke Care Among Emergency Nurses and Emergency Medical Services Personnel in Ardabil City in 2021
Farideh Ahadi Kolankoh, Naser Mozaffari, Rajab Dashti-Kalantar, Mohammad Ali Mohammadi
doi: 10.4274/tnd.2023.30633  Sayfalar 52 - 59

11.
Ağrı ve Reçete Edilen Egzersiz Parametreleri, Toplumda Yaşayan İnmeli Hastalarda Ev Temelli Egzersiz Uyumuyla İlişkilidir: Çok Merkezli Kesitsel Bir Çalışma
Pain and Prescribed Exercise Parameters are Associated with Homebased Exercise Adherence Among Community-dwelling Stroke Survivors: A Multicenter Cross-sectional Study
Adekola Babatunde Ademoyegun, Adebukola Grace Ibitoye
doi: 10.4274/tnd.2023.75282  Sayfalar 60 - 66

OLGU SUNUMLARI
12.
Çapraz Serebellar Atrofinin Eşlik Ettiği Dyke Davidoff Masson Sendromu: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Dyke Davidoff Masson Syndrome with Crossed Cerebellar Atrophy: A Case Report and Review of the Literature
Mehmet Fatih Yetkin, Şeyma Benli, İzzet Ökçesiz
doi: 10.4274/tnd.2021.22567  Sayfalar 67 - 70

KLINIK GÖRÜNÜMLER
13.
Yürüme Sırasında Azalan Kekemelik: Konuşma ve fMRI Bulguları
Decreased Stuttering while Walking: Speech and fMRI Findings
Özlem Öge Daşdöğen, Çiğdem Ulaşoğlu Yıldız, Elif Kurt, Tamer Demiralp
doi: 10.4274/tnd.2022.40501  Sayfalar 71 - 73

14.
Costeff Sendromlu Nadir Bir Olgunun Oftalmik Özellikleri
Ophthalmic Features of a Rare Case of Costeff Syndrome
Özge Temizyürek, Metin Ünlü, Hidayet Şener, Murat Gültekin
doi: 10.4274/tnd.2022.04641  Sayfalar 74 - 76
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
15.
Nadir Bir Paraneoplastik Sendrom Olgu Sunumu
A Rare Case of Paraneoplastic Syndrome
Tuğçe Akçadağ, Muammer Korkmaz, Yasemin Ünal, Özgür Tanrıverdi, Semai Bek, Gülnihal Kutlu
doi: 10.4274/tnd.2022.95595  Sayfalar 77 - 78
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Nadir Bir Nöromusküler Hastalık: Limb-girdle Musküler Distrofi-R18 Olgu Sunumu
A Rare Neuromuscular Disease: Limb-girdle Muscular Dystrophy-R18 Case Report
Gülce Coşku Yılmaz Çakan, Ebru Bölük, Yaprak Seçil, Aslı Subaşıoğlu, Özgür Tosun
doi: 10.4274/tnd.2022.44788  Sayfalar 79 - 84
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale