e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 28 (4)
Cilt: 28  Sayı: 4 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XI

DERLEMELER
2.
Türkiye’de İnme Epidemiyolojisi ve Yakın Gelecek Projeksiyonu: Küresel Hastalık Yükü Çalışması Türkiye Verilerinin Analizi
Stroke Epidemiology and Near Future Projection in Turkey: Analysis of Turkey Data from the Global Burden of Disease Study
Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.31384  Sayfalar 200 - 211

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Nötrofil-lenfosit Oranı İskemik İnme Hastalarında Prognozun Erken Bir Göstergesi Olabilir
Neutrophil-lymphocyte Ratio may be an Early Predictor of the Prognosis in Ischemic Stroke Cases
Gülsüm Çomruk, Yasemin Ekmekyapar Fırat, Sırma Geyik, Emine Kılıçparlar Cengiz, Ayşe Münife Neyal
doi: 10.4274/tnd.2022.69077  Sayfalar 212 - 216

4.
Multipl Skleroz Hastalarında Oligoklonal Bantların Etkisi
The Effect of Oligoclonal Bands in Patients with Multiple Sclerosis
Nurhan Kaya Tutar, Elif Söylemez, Sami Ömerhoca, Nilüfer Kale İçen
doi: 10.4274/tnd.2022.72558  Sayfalar 217 - 222

5.
Multipl Sklerozlu İşçilerde İşe Dönüş ile İlişkili Mesleki ve Bireysel Faktörler
Occupational and Individual Factors Associated with Return to Work in Workers with Multiple Sclerosis
Mahin Hosseininejad, Elaheh Kabir-Mokamelkhah, Mohammad Hossein Harirchian, Razieh Sirous, Saber Mohammadi, Samaneh Kabiri
doi: 10.4274/tnd.2022.96493  Sayfalar 223 - 228

6.
Akut İskemik İnmede İntravenöz ve Endovasküler Tedavi Deneyimlerimiz: Dört Yıllık Tek Merkez Çalışma
Four-year Experience of Intravenous and Endovascular Treatment in Acute Ischemic Stroke: A Single Center Study
Zeynep Özdemir, Gülşah Zorgör Dindar, Sena Aksoy, Erkan Acar, Hakan Selcuk, Batuhan Kara, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2022.33733  Sayfalar 229 - 236

7.
Klinik Sessiz Multipl Sklerozda Kopeptin Düzeyleri
Copeptin Levels in Clinically Silent Multiple Sclerosis
İrem İlgezdi, Ufuk Şener, Levent Öcek, Şükran Köse, Alp Sarıteke, Figen Tokuçoğlu, Yaşar Zorlu
doi: 10.4274/tnd.2022.95776  Sayfalar 237 - 241

8.
Akut İskemik İnmede Homosistein Düzeyinin Trombolitik Tedavi Üzerine Etkileri
The Effect of Homocysteine Levels on Thrombolytic Treatment in Acute Ischemic Stroke
Ezgi Yılmaz, Elıf Sarıönder Gencer, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topcuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.48030  Sayfalar 242 - 247

9.
Alzheimer Hastalığının Farklı Evrelerindeki Bilişsel Bozukluklarda Hasta ve Bakım Veren Perspektifinin İncelenmesi
Self-perspective Versus Caregiver-perspective on Cognitive Impairment at Different Stages of the Alzheimer’s Continuum
Mustafa Seçkin, Gülcan Öztürk, Ecem Dilmaç, Hakan Gürvit
doi: 10.4274/tnd.2022.48347  Sayfalar 248 - 253

10.
Sıçanlarda Embriyonik Süreçte Ultrason Dalgalarının ve Etanol Maruziyetinin Hipokampal Hücrelerin Hücre İçi Kalsiyum ve Reaktif Oksijen Türleri Oranları Üzerindeki Sinerjistik Etkileri
The Synergistic Effects of Ultrasound Waves and Ethanol Exposure on Intracellular Calcium and Reactive Oxygen Species Rates of Hippocampal Cells During the Embryonic Course in Rats
Elahe Ranaei, Naser Abbasi, Ardeshir Moayeri, Mina Kafashi, Maryam Maleki, Mohammad Reza Kaffashian
doi: 10.4274/tnd.2022.33270  Sayfalar 254 - 259

11.
Endo-opioid ve Endo-kannabinoid Sistemlerin Migren ve İlaç Aşırı Kullanım Baş Ağrısındaki Rolü
Role of Endo-opioid and Endo-cannabinoid Systems in Migraine and Medication-overuse Headache
Gökçen Hatipoğlu, Devrim Demir-Dora, Sebahat Özdem, Babür Dora
doi: 10.4274/tnd.2022.35467  Sayfalar 260 - 264

OLGU SUNUMLARI
12.
Bilateral Periferik Fasial Palsi ile Nadir Prezentasyon
A Rare Presentation with Bilateral Peripheral Facial Palsy
Berrin Erok, Hakan Önder
doi: 10.4274/tnd.2021.53138  Sayfalar 265 - 266

13.
Geçici İskemik Atak Bulgularıyla Prezente Olan Kapesitabine Bağlı Lökoensefalopati Olgusu
Capecitabine-induced Leukoencephalopathy Presenting with Signs of Transient Ischemic Attack
Sinan Eliaçık, Serdar Aykaç, Funda Uysal Tan
doi: 10.4274/tnd.2021.10179  Sayfalar 267 - 269

KLINIK GÖRÜNÜMLER
14.
Temporal Kemik Osteomu ve Demans
Temporal Bone Osteoma and Dementia
Mehmet Güney Şenol, Hakan Şimşek
doi: 10.4274/tnd.2021.55381  Sayfalar 270 - 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Hipoglisemik Hemiplejide Lezyonun Evolüsyonu: Difüzyon-ağırlıklı Görüntüleme
Evolution of Lesion in Hypoglycemic Hemiplegia: Diffusion-weighted Imaging
İrem Gül Orhan, Rahşan Göçmen, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.49799  Sayfalar 272 - 273
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
16.
Nöroloji Kökenli Yoğun Bakım Uzmanları Anketi
A Survey of Neurology-based Intensive Care Unit Specialists
Tuğçe Mengi, Hadiye Şirin
doi: 10.4274/tnd.2022.28044  Sayfalar 274 - 275

DIĞER
17.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale