e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIII

DERLEMELER
2.
COVID-19’lu Hastalarda Potansiyel Nörolojik Sonuçlar: Pandeminin İlk Yılında Literatürün Sistematik Olmayan Bir Derlemesi
Potential Neurological Outcomes in COVID-19 Patients: A Nonsystematic Review of the Literature During the First Year of the COVID-19 Pandemic
Khadija Asif, Farhat Abbas
doi: 10.4274/tnd.2022.90248  Sayfalar 129 - 133

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Hastanede Yatan Akut İnmeli Hastalarda Gastrostomi: “NöroTek” Türkiye Nokta Prevalans Çalışması Alt Grup Analizi
Gastrostomy in Hospitalized Patients with Acute Stroke: “NöroTek” Turkey Point Prevalence Study Subgroup Analysis
Mehmet Akif Topçuoğlu, Atilla Özcan Özdemir, Özlem Aykaç, Aysel Milanoğlu, Mustafa Gökçe, Songül Bavli, Murat Çabalar, Vildan Yayla, Hacı Ali Erdoğan, Ayça Özkul, Aygül Güneş, Bahar Değirmenci, Ufuk Aluçlu, Hasan Hüseyin Kozak, Levent Güngör, Mücahid Erdoğan, Zeynep Özdemir Acar, Utku Cenikli, Yüksel Kablan, Arda Yılmaz, Hamit Genç, Bijen Nazliel, Hale Batur Çağlayan, Elif Sarıönder Gencer, Halil Ay, Hayri Demirbaş, Özlem Akdoğan, Ufuk Emre, Özlem Kayım Yıldız, Aslı Bolayır, Turgay Demir, Zeynep Tanrıverdi, Ülgen Yalaz Tekan, Çetin Kürşad Akpınar, Esra Özkan, Faik İlik, Hadiye Şirin, Ayşe Güler, Halil Önder, Hesna Bektaş, Levent Öcek, Mustafa Bakar, Nedim Ongun, Yakup Krespi, Canan Togay Işıkay, Eda Aslanbaba, Mine Sorgun, Erdem Gürkaş, Hasan Hüseyin Karadereli, İpek Midi, İrem İlgezdi, Adnan Burak Bilgiç, Şener Akyol, M. Tuncay Epçeliden, Murat Mert Atmaca, Oğuzhan Kurşun, Onur Keskin, Pınar Bekdik Şirinocak, Recep Baydemir, Merve Akçakoyunlu, Şerefnur Öztürk, Tuğba Özel, Ali Ünal, Babür Dora, Vedat Ali Yürekli, Zülfikar Arlıer, Alper Eren, Ayşe Yılmaz, Ayşin Kısabay, Bilgehan Acar, Birgül Baştan, Zeynep Acar, Buket Niflioğlu, Bülent Güven, Dilaver Kaya, Nazire Afşar, Duran Yazıcı, Emrah Aytaç, Erdem Yaka, Eren Toplutaş, Eylem Değirmenci, Fatma Birsen İnce, Gülseren Büyükşerbetçi, İsa Aydın, Mustafa Çetiner, Mustafa Şen, Nilda Turgut, Nilüfer Kale, Eda Çoban, Nilüfer Yeşilot, Esme Ekizoğlu, Özgü Kizek, Özlem Birgili, Recep Yevgi, Refik Kunt, Semih Giray, Sinem Yazıcı Akkaş, Songül Şenadım, Tahir Yoldaş, Talip Asil, Taşkın Duman, Tuğrul Atasoy, Bilge Piri Çınar, Tülin Demir, Ufuk Can, Yaprak Özüm Ünsal, Neslihan Eşkut, Yıldız Aslan, Demet Funda Baş, Ufuk Şener, Zahide Yılmaz, Zehra Bozdoğan, Zekeriya Alioğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.4274/tnd.2022.52460  Sayfalar 134 - 141

4.
Akut İskemik İnmede Şiddetin ve Prognozun Öngörücüsü Olarak D Vitamini
Vitamin D as a Predictor of Severity and Prognosis of Acute Ischemic Stroke
Hari Krishan Aggarwal, Deepak Jain, Taruna Pahuja, Jasminder Singh, Shaveta Dahiya
doi: 10.4274/tnd.2022.24434  Sayfalar 142 - 147

5.
İnmede Kötü Prognozu Görüntüleme Yapmadan Tahmin Edebilir miyiz? İnmeli Hastalarda Karar Ağacı Analizi
Can We Predict Poor Outcome in Stroke Patients Without Imaging Data? A Decision Tree Analysis of Stroke Patients
Mine Sezgin, Mehmet Güven Günver, Nilüfer Yeşilot
doi: 10.4274/tnd.2022.39024  Sayfalar 148 - 151

6.
Tanısal Ultrason Dalgalarının, Hipokampal Nöronlarda Pentilentetrazol Tarafından İndüklenen Uyarılabilirlik Eşiği ve Hücresel Apoptoz Üzerine Etkileri
The Effects of Diagnostic Ultrasound Waves on Excitability Threshold and Cellular Apoptosis Induced by Pentylenetetrazole in Hippocampal Neurons
Faezeh Shokri, Ardeshir Moayeri, Naser Abbasi, Maryam Maleki, Mina Kafashi, Mohammadreza Kaffashian
doi: 10.4274/tnd.2022.58295  Sayfalar 152 - 157

7.
Sinsi Bir Klinik Tablo: COVID-19’lu Hastalarda Optik Sinir Tutulumu
An Insidious Clinical Picture: Optic Nerve Involvement in Patients with COVID-19
Özgül Ocak, Erkan Melih Şahin, Alper Şener, Barış Ocak
doi: 10.4274/tnd.2022.67026  Sayfalar 158 - 161

8.
Relapsing-remitting Multipl Sklerozlu Hastaların Kısa Süreli Bellek, Çalışma Belleği ve Yönetici İşlevlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Short-term Memory, Working Memory, and Executive Functions in Patients with Relapsing-remitting Multiple Sclerosis
Furkan Duman, Handan Can, Alev Leventoğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.24992  Sayfalar 162 - 168

9.
Optik Nöriti Olan ve Olmayan Multipl Sklerozlu Hastalarda Stereokeskinliğin Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı ve P100 Dalgası ile İlişkisinin İncelenmesi
Investigation of Relationship of Stereoacuity with Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and P100 Latency in Patients with Multiple Sclerosis with and Without Optic Neuritis
Belkıs Koçtekin, Burcu Yüksel, Doğan Durmaz, Mert Abdullah Çilli, Mustafa Agah Tekindal, Deniz Turgut Çoban
doi: 10.4274/tnd.2022.88555  Sayfalar 169 - 175

10.
Akut İskemik İnmeli Hastalarda Tromboliz Sonrası Erken Nörolojik Kötüleşmenin Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Identifying the Risk Factors of Early Neurological Deterioration After Thrombolysis in Patients with Acute Ischemic Stroke
Yasemin Dinç, Rıfat Özpar, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar
doi: 10.4274/tnd.2022.55531  Sayfalar 176 - 181

11.
Parkinson Hastalığı Olan Hastalara Bakım Verenlerin Yaşadığı Psikolojik Stresin SCL- 90-R Değerlendirme Ölçeği Kullanılarak Değerlendirilmesi
Psychological Distress Among Caregivers of Patients with Parkinson’s Disease Assessed with SCL-90-R Self-reported Questionnaire
Betül Özdilek, Selma Bozkurt, Dilek Günal
doi: 10.4274/tnd.2022.27813  Sayfalar 182 - 187

OLGU SUNUMLARI
12.
Nadir Bir Ataksi Nedeni: SPG7 Mutasyonu
A Rare Cause of Ataxia: SPG7 Mutation
Afra Çelik, Banu Özen Barut, Rahsan İnan
doi: 10.4274/tnd.2021.22804  Sayfalar 188 - 190

KLINIK GÖRÜNÜMLER
13.
Siringomiyeliye Bağlı Unilateral Hiperhidrosis ve Kontralateral Horner Sendromu
Unilateral Hyperhidrosis and Contralateral Horner’s Syndrome Due to Syringomyelia
Neşe Dericioğlu, Selçuk Palaoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.45077  Sayfalar 191 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Ataksi ile Seyreden Edinilmiş Hepatoserebral Dejenerasyon ve Orta Serebellar Pedinkülde Simetrik T2 Hiperintensiteler
Acquired Hepatocerebral Degeneration with Ataxia and Symmetric Middle Cerebellar Peduncle T2 Hyperintensities
Aygül Tantik Pak, Sebahat Nacar Doğan, Yıldızhan Şengül
doi: 10.4274/tnd.2022.95002  Sayfalar 193 - 194
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
15.
Primer Hipereozinofilik Sendrom ve İnme: Mekanizma ve Tanı
Primary Hypereosinophilic Syndrome and Stroke: Mechanisms and Diagnosis
Melike Çakan, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.07448  Sayfalar 195 - 196
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Sodyum Valproat Kullanımı ile Tetiklenen Erişkin Başlangıçlı Tip 2 Sitrüllinemi
Sodium Valproate-induced Adult-onset Type 2 Citrullinemia
Başak Elçin Ateş, Turgay Demir, Deniz Kor, Remzi Emre Şahin, Şebnem Bıçakçı
doi: 10.4274/tnd.2022.37539  Sayfalar 197 - 199
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale