e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 28 (1)
Cilt: 28  Sayı: 1 - 2022
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIII

DERLEMELER
2.
CGRP: Migrende Yeni Odak
CGRP: New Focus in Migraine
Necdet Karlı, Şebnem Bıçakçı, Manal Mehtar Bozkurt
doi: 10.4274/tnd.2022.88027  Sayfalar 1 - 5

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Nöromusküler Hastalıklarda Zamanlı Kalk ve Yürü Testinin Kesme Noktasının Belirlenmesi
Identifying a Cut-off Point for Timed Up and Go Test in Neuromuscular Diseases
Cevher Savcun Demirci, Gülşah Sütçü, Fatma Ayvat, Özge Onursal Kılınç, Mert Doğan, Ender Ayvat, Can Ebru Bekircan-Kurt, Sevim Erdem-Özdamar, Sibel Aksu Yıldırım, Muhammed Kılınç, Ersin Tan
doi: 10.4274/tnd.2021.84553  Sayfalar 6 - 9

4.
Parkinson Hastalığında Akatizi: Kesitsel-kontrollü Bir Çalışma
Akathisia in Parkinson’s Disease: A Comperative Cross-sectional Study
Özlem Aykaç, Fatma Nazlı Durmaz Çelik, Rezzak Yılmaz, Ece Bayram, Muhittin Cenk Akbostancı, Şaban Onur Karan
doi: 10.4274/tnd.2021.15689  Sayfalar 10 - 13

5.
Minör İskemik İnmeli Hastalarda İnme Rekürrensi ile İlişkili Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Risk Factors Associated with Stroke Recurrence in Patients with Minor Ischemic Stroke
Yasemin Dinç, Emel Oğuz Akarsu, Bahattin Hakyemez, Mustafa Bakar
doi: 10.4274/tnd.2021.17992  Sayfalar 14 - 18

6.
Kronik Migren Tedavisinde Medikal Profilaktik Tedavi Alan ve Almayan Hastalarda Büyük Oksipital Sinir Blokaji Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effectiveness of Greater Occipital Nerve Block in Patients Receiving and not Receiving Medical Prophylactic Treatment in Chronic Migraine
Meltem Karacan Gölen, Dilek Yılmaz Okuyan
doi: 10.4274/tnd.2021.29660  Sayfalar 19 - 23

7.
Multipl Sklerozda Mizofoni Varlığının Depresyon ve Anksiyete Şiddeti Üzerine Etkisi
The Effect of Misophonia on the Severity of Depression and Anxiety in Multiple Sclerosis
Safiye Gül Kenar, Hatice Yüksel, Nuriye Kayalı Şendur, Semra Mungan
doi: 10.4274/tnd.2022.93892  Sayfalar 24 - 30

8.
Nöroyoğun Bakımda Perkütan ve Cerrahi Trakeostomi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Percutaneous and Surgical Tracheostomy Results in Neurocritical Care Unit
Fergane Memmedova, Fatma Ger Akarsu, Zaur Mehdiyev, Özlem Aykaç, Mehmet Özgür Pınarbaşlı, Melek Kezban Gürbüz, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.4274/tnd.2022.77200  Sayfalar 31 - 37

9.
Bel Ağrısı Olan ve Olmayan Parkinson Hastalarında Modifiye Schober Test ve Lomber Hareket Açıklığının Değerlendirilmesi
Assessment of Modified-modified Schober Test and Lomber Range of Motion in Patients with Parkinson’s Disease with and Without Low Back Pain
Hamza Gültekin, Derya Bayram, Gülbün Asuman Yüksel, Tamer Bayram, Hülya Tireli
doi: 10.4274/tnd.2022.74050  Sayfalar 38 - 44

10.
Non-konvülsif Status Epileptikuslu Hastalarda Yatış Maliyeti: Diğer Yoğun Bakım Hastalarından Farklı mı?
Hospitalization Cost in Patients with Non-convulsive Status Epilepticus: Is it Different from Other Critical Care Patients?
Cansu Ayvacıoğlu Çağan, Okan Sökmen, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu, Neşe Dericioğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.99233  Sayfalar 45 - 50

OLGU SUNUMLARI
11.
COVID-19 ile İlişkili Farklı Guillain-Barré Sendromu Varyantları: 4 Olgu Sunumu
Different Guillain-Barré Syndrome Variants Associated with COVID-19: Report of 4 Clinical Cases
Zeynep Ünlütürk, Çağatay Hilmi Öncel, Barış Haytı, Çağdaş Erdoğan
doi: 10.4274/tnd.2021.86094  Sayfalar 51 - 54

KLINIK GÖRÜNÜMLER
12.
Alemtuzumab Tedavisi Sonrasında Listeria Menenjitiyle Birlikte Aspergilloz
Listeria Meningitis with Aspergillosis After Alemtuzumab Treatment
Ahmet Kasım Kılıç, Tuğçe Kara, Banu Özen Barut
doi: 10.4274/tnd.2021.42899  Sayfalar 55 - 56
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
NKX6-2’nin Homeobox Alanında Homozigot Yanlış Anlamlı Varyantı Olan SPA-8’deki Oftalmik Özellikleri
Ophthalmic Features in SPA-8 with a Homozygous Missense Variant in the Homeobox Domain of the NKX6-2
Hidayet Şener, Duygu Gülmez Sevim, Murat Gültekin, Gülşah Şimşir, Ayşe Nazlı Başak
doi: 10.4274/tnd.2022.00483  Sayfalar 57 - 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
14.
Epilepsi ve Amelogenesis İmperfekta: Kohlschütter-Tönz Sendromunu Düşünün
Epilepsy and Amelogenesis Imperfecta: Think of Kohlschütter-Tönz Syndrome
Okan Sökmen, Neşe Dericioğlu
doi: 10.4274/tnd.2022.77535  Sayfalar 59 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Tamamlanmamış Willis Poligonu: Görsel Auralı Migren için Olası Tetikleyici Faktör
Incomplete Circle of Willis: A Possible Triggering Factor for Migraine
Berrin Erok, Nunu Win, Elidor Agolli, Kenan Kıbıcı, Ali Önder Atca
doi: 10.4274/tnd.2022.21298  Sayfalar 61 - 62
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale