e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 27 (1)
Cilt: 27  Ek: 1 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIII

DERLEMELER
2.
COVID-19 Pandemisi, Bir Risk Yönetimi Yaklaşımı
The COVID-19 Pandemic, a Risk Management Approach
Jacques Reis, Serefnur Ozturk, Zeliha Tulek, Peter Spencer
doi: 10.4274/tnd.2021.93296  Sayfalar 1 - 5

3.
COVID-19’un Nörolojik Görünümü: Pratiğe Yönelik Gözden Geçirme
Neurological Spectrum of COVID-19: A Practical Review
Mehmet Akif Topçuoğlu, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2021.92891  Sayfalar 6 - 8

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
4.
COVID-19 Pandemisinde Hareket Bozuklukları Hastalarında Tele-tıp ile Hasta İletişimi ve Danışmanlık Deneyimi: Kullanılabilirliği, Kazandırdıkları ve Sorunları
Patient Communication and Consultation Experience with Telemedicine in Patients with Movement Dısorders in COVID-19 Pandemic: Its Usability, Benefits and Problems
Nazlı Durmaz Çelik, Müge Kuzu Kumcu, Sabiha Tezcan Aydemir, Serhat Özkan
doi: 10.4274/tnd.2021.69851  Sayfalar 9 - 14

5.
COVID-19’lu Hastalarda Kas Eklem Ağrıları ve İlişkili Faktörler
Myalgia-arthralgia and Associated Factors in Patients with COVID-19
Fettah Eren, Bengü Özkan, Ayşegül Demir
doi: 10.4274/tnd.2021.85453  Sayfalar 15 - 20

6.
Post-ekstübasyon Disfajisi ve COVID-19
Post-extubation Dysphagia and COVID-2019
Dilek Yılmaz, Tuğçe Mengi, Sema Sarı
doi: 10.4274/tnd.2021.13360  Sayfalar 21 - 25

7.
COVID-19 Tanılı Hastalarda Elektroensefalografik Bulgular: Tek Merkez Deneyimi
Electroencephalographic Findings in Patients with COVID-19: A Single-center Experience
Nur Türkmen, Ahmet Buğrul, Bülent Oğuz Genç
doi: 10.4274/tnd.2021.76329  Sayfalar 26 - 30

8.
COVID-19 Döneminde Multipl Sklerozlu Hastaların Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Genel Popülasyon ile Karşılaştırılması
Evaluation of Depression and Anxiety of Patients with Multiple Sclerosis During the COVID-19 Pandemic: A Comparison with the General Population
Gizem Yağmur Yalçın, Cansu Polat Dunya, Zeliha Tülek, Murat Kürtüncü, Mefkure Eraksoy
doi: 10.4274/tnd.2021.63444  Sayfalar 31 - 39

OLGU SUNUMLARI
9.
COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Guillain-Barré Sendromuna Bağlı Bilateral Periferik Fasiyal Sinir Paralizisi
Guillain-Barré Syndrome with Bilateral Peripheral Facial Nerve Paralysis After COVID-19 Infection
Özgül Ocak
doi: 10.4274/tnd.2021.78095  Sayfalar 40 - 42

10.
COVID-19 Sonrası Hipersomnide Donezepil Tedavisi
Donepezil Treatment of Hypersomnia After COVID-19
Demet Aygün Üstel, Pervin İşeri, Meltem Can İke
doi: 10.4274/tnd.2021.29726  Sayfalar 43 - 45

11.
COVID-19’un Neden Olduğu Beyin Felci İki Yaşın Altında Görülür mü? Olgu Sunumu
Is a Brain Stroke Caused by COVID-19 Seen Under Two Years of Age? A Case Report
Mohammad Vafaee Shahi, Sedigheh Yousefzadegan, Ramin Zare Mahmoudabadi, Fatemeh Ahmadi, Aina Riahi
doi: 10.4274/tnd.2021.42492  Sayfalar 46 - 48

12.
Gebelikte COVID-19 Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgu Sunumu
A Case Report of Acute Disseminated Encephalomyelitis in a Pregnant Woman After COVID-19 Infection
Rukiye Kızılırmak, Miraç Özalp, Mehmet Armağan Osmanağaoğlu, Cavit Boz
doi: 10.4274/tnd.2021.25675  Sayfalar 49 - 51

KLINIK GÖRÜNÜMLER
13.
COVID-19 Sonrası Rino-Orbito-Serebral Mukormikoz: Gitar Penası İşareti
Post COVID-19 Rhino-Orbital-Cerebral Mucormycosis: The Guitar Pick Sign
Kiran Kumar Ramineni, Krishna Mohan Reddy Gangireddy, Sashidhar Reddy Gutha, Ravi Kanth Jakkani, Ugandhar Bhattu
doi: 10.4274/tnd.2021.35493  Sayfalar 52 - 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Korpus Kallozum Spleniumunu İçeren COVID-19 ile İlişkili Lökoensefalopati
COVID-19-associated Leukoencephalopathy Involving the Splenium of the Corpus Callosum
Özlem Kayım Yıldız, Bülent Yıldız, Mürşit Hasbek, Gülsüm Aslı Tatlı, Murtaza Öz
doi: 10.4274/tnd.2021.38445  Sayfalar 54 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
15.
Guillain Barré Sendromu: COVID-19’un Nadir Görülen Nörolojik Bir Tezahürü
Guillain Barré Syndrome: A Rare Neurological Manifestation of COVID-19
Amina Chentouf
doi: 10.4274/tnd.2021.03453  Sayfalar 56 - 57
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Ensefalit, Reversibl Splenial Lezyon ve COVID-19
Encephalitis, Reversible Splenial Lesions, and COVID-19
Rujittika Mungmunpuntipantip, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tnd.2021.90093  Sayfa 58
Makale Özeti | Tam Metin PDF

17.
Pandemi Kaynaklı Uygunsuz İlaç Kullanımı Antiepileptik Tedavi Başarısızlığına Neden Olabilir
Pandemic-Triggered Aberrant Drug Use may Cause Failure of Antiepileptic Therapy
Manolya Bergüzar Şekerlisoy, Aslıhan Taşkıran Sağ
doi: 10.4274/tnd.2021.45804  Sayfalar 59 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

18.
Guillain-Barré Sendromu ve COVID-19 Aşıları: Bir Yorum
Guillain-Barré Syndrome and COVID-19 Vaccines: A Comment
Joob Beuy, Viroj Wiwanitkit
doi: 10.4274/tnd.2021.47048  Sayfa 61
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale