e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 27 (4)
Cilt: 27  Sayı: 4 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIII

DERLEMELER
2.
Parkinson Hastalığı Tedavisinde Apomorfin
Apomorphine in the Treatment of Parkinson’s Disease
Serhat Özkan, Sevda Erer, Bülent Elibol, Sehür Sibel Özkaynak, Raif Çakmur, Muhittin Cenk Akbostancı, Haşmet Hanağası, Okan Doğu
doi: 10.4274/tnd.2021.06706  Sayfalar 358 - 365

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
Görsel Uyandırılmış Potansiyellerin Demiyelinizan Hastalıkların Ayırıcı Tanısındaki Yeri
The Role of Visual Evoked Potentials in the Differential Diagnosis of Demyelinating Diseases
Nurhan Kaya Tutar, Sami Ömerhoca, Elif Söylemez, Turgut Adatepe, Nilüfer Kale
doi: 10.4274/tnd.2021.75010  Sayfalar 366 - 370

4.
Serebral Venöz Trombozda Jukstakortikal Hemorajilerin Klinik, Radyolojik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Clinical, Radiological, and Demographic Characteristics of Juxtacortical Hemorrhages in Cerebral Venous Thrombosis
Yasemin Dinç, Rıfat Özpar, Mustafa Bakar, Bahattin Hakyemez
doi: 10.4274/tnd.2021.32067  Sayfalar 371 - 376

5.
Küme Baş Ağrısının Klinik Özellikleri ve Ağrı Karakteristiği
Clinical Features and Pain Characteristics of Cluster Headache
Fulya Eren, Günay Gül
doi: 10.4274/tnd.2021.33427  Sayfalar 377 - 382

6.
Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda İskemik İnme ve Atriyal Fibrilasyon Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Ischemic Stroke and Risk Factors of Atrial Fibrillation in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Yasemin Dinç, Aylin Bican Demir
doi: 10.4274/tnd.2021.86422  Sayfalar 383 - 389

7.
Interlökin 1 Beta (IL-1β) Gen Varyasyonu ile Hippokampal Sklerozlu Temporal Lob Epilepsisi İlişkisi
Association Between Interleukin 1 Beta (IL-1β) Gene Variation and Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis
Alp Sarıteke, İrem Fatma Uludağ, Berk Özyılmaz, Yaşar Zorlu, Ufuk Şener, Figen Tokuçoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.70962  Sayfalar 390 - 393

8.
Epilepsi Tanılı Erkek Hastalarda Üreme Fonksiyonları
Reproductive Functions in Male Patients with Epilepsy
Can Çubuk, Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Kezban Aslan
doi: 10.4274/tnd.2021.04934  Sayfalar 394 - 400

9.
Esansiyel Tremorlu Hastalarda Yeti Yitimi ve Öz Bakım Gücünün Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi
Effects of Disability and Self-care Agency on the Activities of Daily Living in Patients with Essential Tremor
Murat Gültekin, Sevil Biçer, Aysun Çidem, Recep Baydemir
doi: 10.4274/tnd.2021.44389  Sayfalar 401 - 406

10.
Ketojenik Diyette Nefes Aseton Ölçüm Sensörüyle Ketozisin Belirlenmesi: Prospektif Kontrollü Bir Çalışma
Determination of Ketosis with Breath Acetone Measurement Sensor on Ketogenic Diet: A Prospective Controlled Study
Gökçen Garipoğlu, Bilge Koç, Tuğçe Özlü
doi: 10.4274/tnd.2021.78026  Sayfalar 407 - 412

11.
İnmeli Hastalarda İnternal Stigmatizasyon ve Mental Durum
Internal Stigmatization and Mental Health in Patients with Stroke
Eylem Özaydın Göksu, Şennur Delibaş Katı
doi: 10.4274/tnd.2021.72335  Sayfalar 413 - 416

12.
Hemşirelerde Kanıta Dayalı Akut İnme Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Nurses’ Knowledge Levels on Evidence-based Acute Stroke
Havva Karadeniz, Nurgül Merdan Yılmaz
doi: 10.4274/tnd.2021.78476  Sayfalar 417 - 425

OLGU SUNUMLARI
13.
Kleine-Levin Sendromu: İki Olgu
Kleine-Levin Syndrome: Two Cases
Gaye Yıldırım, Ayşen Süzen Ekinci
doi: 10.4274/tnd.2021.85353  Sayfalar 426 - 429

14.
Epidermolizis Bülloza ve Multipl Skleroz Birlikteliği: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Association of Epidermolysis Bullosa and Multiple Sclerosis: A Case Report and Literature Review
Hossein Mozhdehipanah, Sepideh Paybast, Ali Emami
doi: 10.4274/tnd.2021.41032  Sayfalar 430 - 432

15.
İntrakraniyal Spontan Dissekan Anevrizmaya Bağlı Fluktuasyon Gösteren Okulomotor Sinir Felci
Fluctuating Pupil-sparing Oculomotor Nerve Palsy with Intracranial Spontaneous Dissecting Aneurysm
Gülşah Zorgör, Hatem Hakan Selçuk, Nazan Karagöz Sakallı, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2021.47700  Sayfalar 433 - 435

16.
Blefaroplasti Sonrası Tanı Alan Jeneralize Miyastenia Gravis
Generalized Myasthenia Gravis Diagnosed After Blepharoplasty
Murat Alemdar, Mustafa Karabacak
doi: 10.4274/tnd.2021.56313  Sayfalar 436 - 438

17.
Mitokondriyal Membran Protein-ilişkili Nörodejenerasyon; Farklı Klinik Prezentasyonlu İki Yetişkin Olgu
Mitochondrial Membrane Protein-associated Neurodegeneration: Two Adult Cases with Different Clinical Presentation
Şeyma Aykaç, Hanife Karakaya, Burhanettin Uludağ, Hatice Karasoy
doi: 10.4274/tnd.2021.91145  Sayfalar 439 - 441

18.
İnmenin Nadir Bir Nedeni, İdiyopatik Hipereozinofilik Sendrom: Olgu Sunumu
Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome as a Rare Cause of Stroke: A Case Report
Esra Turğut, Murat Alpua, Selim Yalçın, Oya Coşkun, Mirace Yasemin Karadeniz Bilgili, Ergin Ayaşlıoğlu Açıkgöz, Özlem Coşkun
doi: 10.4274/tnd.2021.10327  Sayfalar 442 - 444

19.
Genetik Olarak Erkek Transeksüel Hastada Tibolon İlişkili İnme Olgusu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
A Stroke Case Associated with Tibolone Intake in a Male-to-Female Transgender Patient: A Case Report and Review of Literature
Ahmet Akpınar, Irmak Salt, Kadriye İrem Carus, Işıl Kalyoncu Aslan, Leyla Ramazanoğlu, Eren Gözke
doi: 10.4274/tnd.2021.32798  Sayfalar 445 - 447

20.
“Eğer Ördek Gibi Görünüyorsa…Muhtemelen Bir Ördektir!” Ama Bazen de Değil
“If It Looks Like a Duck, then It Probably is a Duck!” No, Rarely It is not
Zerrin Yıldırım, Elif Demir, Nilüfer Kale
doi: 10.4274/tnd.2021.50336  Sayfalar 448 - 450

21.
Olgu Sunumu: Baş Ağrısı ve Papil Ödem Belirtileri ile Santral Nörositoma
Central Neurocytoma Presenting Headache and Papilledema: A Case Report
Mohamed Sheikh Hassan, Yavuz Yücel
doi: 10.4274/tnd.2021.54815  Sayfalar 451 - 453

22.
Gerilim Tipi Baş Ağrısında TRP Kanalları: Pilot Çalışma
TRP Channels in Tension-Type Headache: A Pilot Study
Yağmur İnalkaç Gemici, İrem Taşcı, Kübra Durmuş, Ahmet Koç
doi: 10.4274/tnd.2021.26879  Sayfalar 454 - 458

KLINIK GÖRÜNÜMLER
23.
Nadir Bir Lökodistrofi Nedeni Olarak Canavan Hastalığı: MRG ve MRS Bulguları
Canavan Disease as a Rare Cause of Leukodystrophy: MRI and MRS Findings
Mehmet Haydar Atalar, Enes Gül, İrfan Atik, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.4274/tnd.2021.81236  Sayfalar 459 - 460
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Atetozla Prezente Olan Hipoglisemi ve Akut İnme: Klinik Görünüm
Hypoglycemia and Acute Stroke Presented with Athetosis: A Clinical Appearance
Fatma Yılmaz Can, Beyza Nur Çetin, Mehmet Fevzi Öztekin
doi: 10.4274/tnd.2021.52386  Sayfalar 461 - 462
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Tehlikeli ancak Güzel Bir Yaklaşım; Ekstrakranial Öpüşen Karotisler
A Dangerous but Lovely Approach: Extracranial Kissing Carotids
Naciye Kış, Berrin Erok
doi: 10.4274/tnd.2021.38107  Sayfalar 463 - 464
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
26.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

27.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

28.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale