e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 27 (1)
Cilt: 27  Sayı: 1 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIII

DERLEMELER
2.
Pandemide Beyin Ölümü Tanısı ve Yönetimi: Türk Nöroloji Derneği Nörolojik Yoğun Bakım Bilimsel Çalışma Grubu Uzman Görüşü
Brain Death Diagnosis and Management in the Pandemic: Expert Opinion of the Turkish Neurological Society Neurological Intensive Care Scientific Working Group
Tuğçe Mengi, Hadiye Şirin, Erdem Yaka, Atilla Özcan Özdemir, Ethem Murat Arsava, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2021.88785  Sayfalar 1 - 4

3.
Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunda Nörogörüntüleme
Neuroimaging in Developmental Coordination Disorder
Canan Yıldırım, Gönül Acar, Mine Gülden Polat, Emel Mete, Reyhan Kaygusuz, Canan Günay Yazıcı
doi: 10.4274/tnd.2020.57778  Sayfalar 5 - 16

4.
Travmatik Beyin Hasarı ve İnmede Kognitif Bozuklukların Tedavisinde Non-invaziv Beyin Stimülasyon Yöntemlerinin Etkinliği
Efficacy of Non-invasive Brain Stimulation Methods for the Treatment of Cognitive Impairment in Traumatic Brain Injury and Stroke
Mariam Kavakcı
doi: 10.4274/tnd.2021.90688  Sayfalar 17 - 20

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
5.
Türk Popülasyonundaki Erken Başlangıçlı Parkinson Hastalarında Dopamin β-hidroksilaz Fonksiyonel Polimorfizminin Rolü
The Role of the Dopamine β-hydroxylase Functional Polymorphism in Patients with Early-Onset Parkinson’s Disease in the Turkish Population
Sevda Erer, Işıl Ezgi Eryılmaz, Dilara Kamer Çolak, Ünal Egeli, Gülşah Çeçener, Berrin Tunca, Ece Karakuş, Beril Dönmez Çolakoğlu, Ayşe Bora Tokçaer, Esen Saka Topçuoğlu, Duruhan Meltem Demirkıran, Muhittin Cenk Akbostancı, Mehmet Zarifoğlu, Okan Doğu, Hakan Kaleağası, Gülay Kenangıl, Raif Çakmur, Bülent Elibol
doi: 10.4274/tnd.2020.80633  Sayfalar 21 - 26

6.
Gebelikte Anti-epileptik İlaç Kullanımının Fetal Sonuçları: Teratolojik Yaklaşım
Fetal Outcomes of Anti-epileptic Drug Use in Pregnancy: Teratologic Approach
Aysel Kalaycı Yiğin, Mustafa Tarık Alay, Mehmet Seven
doi: 10.4274/tnd.2020.42402  Sayfalar 27 - 33

7.
Multipl Sklerozlu Hastalarda Vücut Sıcaklığındaki Düşüşün Görsel Uyarılmış Potansiyeller İncelemelerine Etkisi
Effects of Body Temperature Lowering on Visual Evoked Potentials in Patients with Multiple Sclerosis
Turan Poyraz, Fethi İdiman, Ahmet Onur Keskin, Leyla İyilikçi Karaoğlan, Egemen İdiman
doi: 10.4274/tnd.2020.25589  Sayfalar 34 - 40

8.
Türkiye’de Multipl Skleroz Epidemiyolojisi; Kırsal Şehirlerdeki On Yıllık Trend
Epidemiology of Multiple Sclerosis in Turkey; A Ten-Year Trend in Rural Cities
Cem Bölük, Ülkü Türk Börü, Mustafa Taşdemir, Tuğçe Gezer
doi: 10.4274/tnd.2020.36418  Sayfalar 41 - 45

9.
Parkinson Hastalığında Yaşlılarda Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleri
Psychometric Properties of Turkish Version of Survey of Activities and Fear of Falling in the Elderly Among Patients with Parkinson’s Disease
Zeynep Tüfekçioğlu, Burcu Ersöz Hüseyinsioğlu, Basar Bilgiç, Haşmet Ayhan Hanağası
doi: 10.4274/tnd.2020.96777  Sayfalar 46 - 51

10.
Parkinson Hastalığında Non-motor Semptomların Prevalansı: Güney Hindistan’dan Bir Çalışma
Prevalence of Non-motor Symptoms in Parkinson’s Disease: A Study from South India
Jay Ray Chaudhuri, Kandadai Rukmini Mridula, Vcs Srinivasarao Bandaru
doi: 10.4274/tnd.2021.52993  Sayfalar 52 - 57

11.
Primer Baş Ağrılarında Hematolojik Parametreler ve Görüntüleme Bulgularının Klinik ile Korelasyonu
Correlation of Hematological Parameters, Imaging Results, and Clinical Findings in Primary Headache Disorders
Zehra Arıkan, Saliha Yeter Amasyalı, Ali Akyol
doi: 10.4274/tnd.2020.37790  Sayfalar 58 - 63

12.
İdiyopatik İntrakraniyal Hipertansiyon Olgularında Tedavi Sonrası Nörogörüntüleme Bulguları
Neuroimaging Findings in Patients with Idiopathic Intracranial Hypertension after Treatment
Eylem Özaydın Göksu, Şennur Delibaş Kat, Ayşe Eda Parlak
doi: 10.4274/tnd.2021.32698  Sayfalar 64 - 68

13.
Migren Hastalarındaki Retina Kalınlık Değişiklikleri
Retinal Thickness Alterations in Patients with Migraine
Şükran Yurtoğulları, İnci Elif Erbahçeci Timur, Demet Eyidoğan
doi: 10.4274/tnd.2020.06791  Sayfalar 69 - 74

OLGU SUNUMLARI
14.
Kortikosteroide Yanıtlı Epilepsiya Parsiyalis Kontinua
Corticosteroid-responsive Epilepsia Partialis Continua
Jayantee Kalita, Prakash Chandra Pandey, Sarvesh Kumar Chaudhary, Varun Kumar Singh, Usha Kant Misra
doi: 10.4274/tnd.2020.80090  Sayfalar 75 - 78

15.
Erken İmmünoterapi ile Tam İyileşme Gözlenen Kriptojenik NORSE: Bir Olgu Sunumu
Complete Recovery in Cryptogenic NORSE with Early Immunotherapy: A Case Report
Türkan Acar, Sena Boncuk, Bilgehan Acar, Yeşim Güzey Aras
doi: 10.4274/tnd.2020.01879  Sayfalar 79 - 81

16.
Tek Doz Oral Metronidazol ile Gelişen Geçici Ensefalopati Olgusu: Olgu Sunumu
Transient Encephalopathy with A Single Dose of Oral Metronidazole: A Case Report
Erman Altunışık, Şebnem Zeynep Eke Kurt
doi: 10.4274/tnd.2020.47154  Sayfalar 82 - 84

17.
Anti-glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru İlişkili Serebellar Ataksi: Olgu Sunumu
Anti-glutamic Acid Decarboxylase Antibody-associated Cerebellar Ataxia: A Case Report
Miray Atacan Yaşgüçlükal, Cansu Tunç, Muhammet Duran Bayar, Birgül Baştan, Sefer Günaydın, Belgin Petek Balcı, Özlem Çokar
doi: 10.4274/tnd.2020.93457  Sayfalar 85 - 87

18.
Alkol Tipi ve Posterior Reverzibl Ensefalopati Sendromu Arasındaki İlişki: Olgu Sunumu
Relationship Between Alcohol Type and Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: A Case Report
Yağmur İnalkaç Gemici, Canan Çelebi
doi: 10.4274/tnd.2020.75299  Sayfalar 88 - 90

19.
Tanı Almamış HİV Pozitif Hastada HSV-2 Enfeksiyonuna Bağlı Transvers Miyelit
Transvers Myelitis Due to HSV-2 Infection in an Undiagnosed HIV Positive Patient
Eda Çoban, Helin Serindağ, Zeynep Baştuğ Gül, Mesude Özerden, Aysun Soysal
doi: 10.4274/tnd.2021.87259  Sayfalar 91 - 94

KLINIK GÖRÜNÜMLER
20.
Primer Merkezi Sinir Sistemi Vasküliti Tanısında Damar Duvarı Görüntülemesinin Yeri
Vessel-wall Imaging for Primary Angiitis of Central Nervous System Diagnosis
Doğan Dinç Öge, Ethem Murat Arsava, Ayça Akgöz Karaosmanoğlu, Khayala Aghamirzayeva, Rahşan Göçmen, H. Kader Karlı Oğuz, Şahin Hanalioğlu, Anıl Arat, Ömer Karadağ, Mehmet Akif Topçuoğlu
doi: 10.4274/tnd.2020.01057  Sayfalar 95 - 97
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Lomber Omurganın Kondromiksoid Fibromu: Olgu Sunumu
Chondromyxoid Fibroma of Lumbar Vertebrae: A Case Report
Densel Araç, Hüseyin Bozkurt
doi: 10.4274/tnd.2021.40370  Sayfalar 98 - 99
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Baziler İnvaginasyon/İmpresyon: Kraniyovertebral Kavşak Açısının Dikleşmesi
Basilar Invagination or Impression: Steeping at the Angle of Craniovertebral Junction
Mehmet Güney Şenol, Şahin Işık
doi: 10.4274/tnd.2021.02328  Sayfalar 100 - 101
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale