e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 26 (4)
Cilt: 26  Sayı: 4 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XIII

DERLEMELER
2.
Vestibüler Migrende Tanı ve Tedavi
Diagnosis and Treatment in Vestibular Migraine
Pınar Yalınay Dikmen
doi: 10.4274/tnd.2020.38665  Sayfalar 260 - 268

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
İki Botulinum Toksin A Enjeksiyon Yönteminin, “Ağrıyı Takip Etme” ve “Sabit Yer Sabit Doz”, Kronik Migrenli Hastalarda Yaşam Kalitesinin ve Baş Ağrısının İyileştirilmesi Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Ön Çalışma
The Comparison of the Effects of Two Botulinum Toxin A Injection Methods, Follow the Pain and Fixed-site Fixed-dose, on Improving the Quality of Life and Headaches in Patients with Chronic Migraine: A Preliminary Randomized Clinical Trial
Hossein Salehi, Mohaddaseh Fekri, Alireza Vakilian, Mohsen Rezaeaian, Hassan Ahmadinia
doi: 10.4274/tnd.2020.56767  Sayfalar 269 - 276

4.
Akut İnmeli Hastalarda Yaşam Kalitesi: Kısa Form 36 ve İnmeye Özgü Yaşam Kalitesi Ölçeği Karşılaştırması
Quality of Life in Patients with Acute Stroke: Comparison Between the Short Form 36 and the Stroke-Specific Quality of Life Scale
Besey Ören, Neriman Zengin, Selma Dağcı
doi: 10.4274/tnd.2020.12316  Sayfalar 277 - 284

5.
Sinkinezik Yayılım ve Hipereksitabilite: Postfasiyal Sinkinezide Orbikülaris Oris Toparlanması
Synkinetic Spread and Hyperexcitability: Orbicularis Oris Recovery in Post-facial Synkinesis
Figen Yavlal, Rahsan İnan, Ayşegül Gündüz, Meral Kızıltan
doi: 10.4274/tnd.2020.68926  Sayfalar 285 - 291

6.
Huzursuz Bacaklar Sendromunda Duysal Sinir İletim Çalışmaları ve Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Evaluation of Sensory Nerve Conduction Studies and Hematologic Parameters in Restless Legs Syndrome
Fettah Eren, Ayşegül Demir, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2020.11129  Sayfalar 292 - 296

7.
Karma Sinir İletim İncelemesinde Uyarı Süresi: Duyusal Potansiyelinin Ayrıştırılması
Stimulus Duration in a Mixed Nerve Conduction Study: Decomposing Sensory Potential
Nermin Görkem Şirin, Elif Kocasoy Orhan, Sezin Alpaydın Baslo, Aysun Soysal, Kayıhan Uluç, Mehmet Barış Baslo
doi: 10.4274/tnd.2020.28003  Sayfalar 297 - 302

8.
Mini-BESTest Denge Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun İnmeli Hastalarda Geçerlilik ve Güvenilirliği
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Mini-BESTest Balance Scale in Patients with Stroke
Ayşe Göktaş, Fulya Damla Çolak, İrem Kar, Gamze Ekici
doi: 10.4274/tnd.2020.36043  Sayfalar 303 - 310

9.
Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda İskemik İnme Sebepleri
Causes of Ischemic Stroke in Patients with Atrial Fibrillation
Yasemin Dinç, Mustafa Bakar, Bahattin Hakyemez
doi: 10.4274/tnd.2020.60820  Sayfalar 311 - 315

10.
Kronik İnme Hastalarında Hız veya Eğim Artırılarak Yapılan Koşu Bandı Eğitimlerinin Yürüme ve Denge Fonksiyonlarına Olan Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Effects of Treadmill Trainings on Walking and Balance Functions by Increasing the Speed and Incline in Chronic Patients with Stroke
Çağrı Alıpsatıcı, Nuray Alaca, Mehmet Kerem Canbora
doi: 10.4274/tnd.2020.48921  Sayfalar 316 - 321

11.
Parkinson Hastalığında Motor Dışı Semptomların Modellenmesi: Sıçan Hipokampüsünde ve Bazal Gangliyonlarında Alfa-sinükleinin AAV Aracılı Aşırı İfadesi
Modelling Non-motor Symptoms of Parkinson’s Disease: AAV Mediated Overexpression of Alpha-synuclein in Rat Hippocampus and Basal Ganglia
Sevgi Uğur Mutluay, Elif Çınar, Gül Yalçın Çakmaklı, Ayşe Ulusoy, Bülent Elibol, Banu Cahide Tel
doi: 10.4274/tnd.2020.22308  Sayfalar 322 - 329

12.
2000-2017 Yılları Arasında Ulusal Nöroloji Kongrelerinde Sunulan Sözel Sunumların Hastalıklara Göre Dağılım Paternleri ve Yayınlanma Oranları
Distribution Patterns and Publishing Rates of Oral Presentations Presented in National Neurology Congresses According to Diseases Between 2000-2017
Ferda İlgen Uslu, Alişan Bayrakoğlu, Sultan Meşe, Gülşen Babacan Yıldız
doi: 10.4274/tnd.2020.53077  Sayfalar 330 - 333

OLGU SUNUMLARI
13.
İskemik İnme ile İlişkili Ailede Baş Ağrısı ve Epistaksis Öyküsü
Family History of Headache and Epistaxis Associated with Ischemic Stroke
Eu Jene Choi, Dong Goo Lee, Do-Hyung Kim, Sang Hyun Jang
doi: 10.4274/tnd.2020.48902  Sayfalar 334 - 338

14.
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen İntrakraniyal Hemoraji
Intracranial Hematoma After Spinal Anesthesia
Can Çubuk, Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir
doi: 10.4274/tnd.2020.54189  Sayfalar 339 - 341

15.
Nörobruselloz: İki Olgu, İki Farklı Prezentasyon
Neurobrucellosis: Two Cases, Two Different Presentation
Füsun Zeynep Akçam, Mustafa Akçam, Melahat Yılmaz, Esra Nurlu Temel, Onur Kaya, Gül Ruhsar Yılmaz
doi: 10.4274/tnd.2020.77853  Sayfalar 342 - 345

16.
İnsular Korteks İskemisi Olan Hastada İntravenöz Doku Plazminojen Aktivatörü Sonrası Gelişen Orolingual Anjiyoödem: Olgu Sunumu
Orolingual Angioedema After Intravenous Tissue Plasminogen Activator in a Patient with Insular Cortex Ischemia: A Case Report
Aydın Talip Yıldoğan, Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.4274/tnd.2020.04864  Sayfalar 346 - 348

17.
Türkiye’ de nadir bir olgu: Kokain ilişkili multifokal lökoensefalopati
A rare case in Turkey: Cocaine-induced multifocal leukoencephalopathy
Esra Erdil, Handenur Tunç, Kadriye Agan
doi: 10.4274/tnd.2020.00908  Sayfalar 349 - 352

18.
Guillain-Barré Sendromunda On İkinci Kraniyal Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu
Twelfth Cranial Nerve Involvement in Guillain-Barre Syndrome: A Case Report
Gizem Çifter, Gholamreza Hoseinzadeh, Elif Simin Issı, Demet İlhan Algın, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.4274/tnd.2020.60948  Sayfalar 353 - 356

19.
Fonksiyonel Tremor: Palatal Tremor
Functional Tremor: Palatal Tremor
Dilara Mermi Dibek, Onur Bulut, Berril Dönmez Çolakoğlu, Raif Çakmur
doi: 10.4274/tnd.2020.48642  Sayfalar 357 - 358

20.
Sıradışı Bir Düşük Ayak Olgusu: Tek Kurşun Yaralanması ile Bilateral Peroneal Sinir Paralizisi
An Unusual Case of Footdrop: Bilateral Common Peroneal Nerve Palsy by One Bullet Gunshot Injury
Gonca Sağlam
doi: 10.4274/tnd.2020.87846  Sayfalar 359 - 361

EDITÖRE MEKTUPLAR
21.
Multipl Skleroz ve İnmede Otoantikor İncelemesi ve Viral Serolojik İncelemeler
Autoantibody and Viral Serologic Examinations in Multiple Sclerosis and Stroke
Beuy Joob, Viroj Wowanitkit
doi: 10.4274/tnd.2020.99897  Sayfa 362
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DIĞER
22.
Hakem Dizini
Referee Index

Sayfalar E1 - E2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Konu Dizini
Subject Index

Sayfa E3
Makale Özeti | Tam Metin PDF

24.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfa E4
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale