e-ISSN 1309-2545      ISSN 1301-062X
TR    ENG
 

Sayıyı İndirmek İçin Tıklayınız.

Cilt : 29 Sayı : 3 Yıl : 2023

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder Giriş Telif Hakkı Formu
Türk Nöroloji Dergisi’nin yer aldığı İndeksler
  Turk J Neurol: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - XII

DERLEMELER
2.
Amyotrofik Lateral Skleroz Epidemiyolojisi
Epidemiology of Amyotrophic Lateral Sclerosis
Mehmet Rıfkı Aktekin, Hilmi Uysal
doi: 10.4274/tnd.2020.45549  Sayfalar 187 - 196

ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR
3.
İskemik Serebrovasküler Hastalık Akut Döneminde Karotis İntima Media Kalınlığı ile Gövde Kontrolü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
An Investigation of the Relationship Between the Carotid Intima-media Thickness and Trunk Control in the Acute Phase of Ischemic Cerebrovascular Disease
Tuba Kaplan Maden, Yusuf İnanç, Çağtay Maden
doi: 10.4274/tnd.2020.47113  Sayfalar 197 - 201

4.
Erken Dönem Difüzyon Ağırlıklı Manyetik Rezonans Görüntülemede Lezyon Özellikleri ve İskemik İnme Alt Tipleri
Lesion Patterns on Early Diffusion-weighted Magnetic Resonance Imaging and Ischemic Stroke Subtypes
Güven Ayaz, Baburhan Güldiken, Sezgin Kehaya, Özer Aynacı
doi: 10.4274/tnd.2019.86846  Sayfalar 202 - 206

5.
Kriptojenik İnme Hastalarında STAF Skorunun ve Klinik Verilerin Paroksismal Atriyal Fibrilasyon Saptanmasına Etkisi
The Effect of STAF Score and Clinical Data on Paroxysmal Atrial Fibrillation Determination in Patients with Cryptogenic Stroke
Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan, Yıldızhan Şengül
doi: 10.4274/tnd.2020.45143  Sayfalar 207 - 211

6.
Amnestik Hafif Kognitif Bozuklukta Sözel Akıcılık Becerilerinin Kantitatif ve Kalitatif Olarak Değerlendirilmesi
Quantitative and Qualitative Assessment of Verbal Fluency in Amnestic Mild Cognitive Impairment
Tuğçe Çabuk, Şükrü Torun, Demet Özbabalık Adapınar
doi: 10.4274/tnd.2020.66750  Sayfalar 212 - 219

7.
Botulinum Toksin Tedavisi Alan Hastalarda Tek-lif Elektromiyografi İncelemesi
Single-fiber Electromyography Examination in Patients Treated with Botulinum Toxin
Hava Özlem Dede, Şule Bilen, Yeşim Sücüllü, Neşe Öztekin
doi: 10.4274/tnd.2020.55632  Sayfalar 220 - 223

8.
Klinik Yeti Yitimi Olmayan Multipl Sklerozlu Bireylerde Denge ve Yürüyüş Bozukluğu
Balance and Gait Impairment in Persons with Multiple Sclerosis with the Absence of Clinical Disability
Hatice Ayan, Özge Ertekin, Turhan Kahraman, Serkan Özakbaş
doi: 10.4274/tnd.2020.36036  Sayfalar 224 - 229

9.
Huntington ve Parkinson Hastalığının Bilişsel Profillerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Comparative Analysis of Cognitive Profiles of Huntington’s and Parkinson’s Diseases
Gül Yalçın Çakmaklı, Gamze Elif Genç Akpulat, Özlem Çelebi, Esen Saka, Bülent Elibol
doi: 10.4274/tnd.2020.87533  Sayfalar 230 - 234

10.
Ulusal Endikasyon Dışı Nöroloji Başvurularının Çok Yönlü Değerlendirilmesi
A Multifaceted Evaluation of National Off-label Neurology Applications
Şükran Yurtoğulları, Hanife Rahmanlar, Ali Alkan, Banu Bayar, Hakkı Gürsöz, Nurten Uzun Adatepe
doi: 10.4274/tnd.2020.37791  Sayfalar 235 - 241

OLGU SUNUMLARI
11.
Anormal Yürüyüş ve Psikotik Semptomlarla Birlikte Dizartri ile Prezente Bir Erkek Hasta
A Male Patient Showing Abnormal Gait and Dysarthria with Psychotic Symptoms
Eu Jene Choi, Dong Goo Lee, Changxu Cui
doi: 10.4274/tnd.2020.88964  Sayfalar 242 - 246

12.
Kan Transfüzyonu Sonrası Reversibl Serebral Vazokonstriksiyon ile Birlikte Posterior Lökoensefalopati Sendromu
Post Blood Transfusion Reversible Cerebral Vasoconstriction with Posterior Leukoencephalopathy Syndrome
Kiran Kumar Ramineni, Ravi Kanth Jakkani
doi: 10.4274/tnd.2020.99835  Sayfalar 247 - 249

13.
Spastisite ve Mikrosefalinin Nadir Bir Nedeni: Arjininemi
A Rare Cause of Spasticity and Microcephaly: Argininemia
Pembe Soylu Üstkoyuncu, Mustafa Kendirci, Songül Gökay, Fatih Kardaş, Hakan Gümüş, Hüseyin Per, Hatice Gamze Poyrazoğlu, Ayşe Kaçar Bayram, Mehmet Canpolat, Sefer Kumandaş
doi: 10.4274/tnd.2020.97752  Sayfalar 250 - 252

KLINIK GÖRÜNÜMLER
14.
Çift Halka Bulgusu: Dang Hastalığı Ensefalitinde İlginç Bir Görüntüleme Bulgusu
Double-doughnut Sign: An Interesting Imaging Finding in Dengue Encephalitis
Kiran Kumar Ramineni, Mukheem Mudabbir M A, Sashidhar Reddy Gutha, Ravi Kanth Jakkani, B Saroj Kumar Prusty
doi: 10.4274/tnd.2020.43067  Sayfalar 253 - 254
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Karbonmonoksit Zehirlenmesine Bağlı Geç Nörolojik Sendrom
Delayed Neurologic Syndrome Associated with Carbon Monoxide Poisoning
Erman Altunışık, Ali Zeynel Abidin Tak, Ali Haydar Baykan
doi: 10.4274/tnd.2020.25874  Sayfalar 255 - 257
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUPLAR
16.
Koronavirüs Hastasında Akut İskemik İnme
Acute Ischemic Stroke in Patient with Coronavirus Disease
Fettah Eren, Ayşegül Demir
doi: 10.4274/tnd.2020.42966  Sayfalar 258 - 259
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
© Copyright 2023 Turkish Journal of Neurology
Anasayfa        |        İletişim
LookUs & OnlineMakale